PIPING STEEDS GROTER RISICO

Geplaatst in ‘t Groentje op: woensdag 09 januari 2013 om 07:36

WIJK BIJ DUURSTEDE ‘ Piping is een groter risico dan gedacht heeft het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden laten weten op schriftelijke vragen in de Provinciale Staten over de veiligheid van de Lekdijk. Ruim de helft van de ruim 50 kilometer Lekdijk zou volgens nieuwe inzichten moeten worden afgekeurd vanwege het gevaar van ondermijning. Volgens de dijkgraaf is de veiligheid van de bewoners door het onderzoek niet veranderd. Wel zijn de risico’s op een dijkdoorbraak groter dan voorheen. “Moeten we ons in Wijk zorgen gaan maken?”, wil Hans Marchal van de PCG van het college weten.

Piping treedt op wanneer tijdens hoogwater het kwelwater dat onder de rivierdijk stroomt zand meevoert. Vervolgens ontstaat er onder de rivierdijk een pipe, een kanaal waaruit zand is weggespoeld. De dijk wordt daardoor ondermijnd en kan vervolgens inzakken. Onderzoek van ingenieursbureau Arcadis heeft aangetoond dat piping verder achter de waterkering kan optreden dan voorheen werd gedacht. De kans op een dijkdoorbraak is daardoor groter dan voorheen werd aangenomen Volgens de nieuwe inzichten zouden veel rivierdijken, die nu zijn goedgekeurd, alsnog worden afgekeurd. De nieuwe rekenregel is echter nog niet door het ministerie van Infrastructuur en Milieu vastgesteld. Een van de gevolgen van de nieuwe rekenregel is dat mogelijk een groot deel van de waterkeringen als onvoldoende wordt beoordeeld. De dijkgraaf schrijft dat de nieuwe beoordelingsmethode nog niet is vastgesteld, omdat maatregelen tegen piping veel geld kosten en een fors beslag leggen op de ruimte. Als de nieuwe pipingregel van toepassing wordt verklaard, zal volgens de dijkgraaf circa 27 kilometer van de ruim 50 kilometer rivierdijk van het hoogheemraadschap langs de Nederrijn en de Lek niet voldoen.(PeP)

0 antwoorden

Laat een reactie achter

Wilt u zich mengen in de discussie?
Voel u niet bezwaard om bij te dragen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.