PRIVATISERING VEER

Geplaatst op: maandag 29 juli 2013 om 19:15

WIJK BIJ DUURSTEDE ‘ Naar aanleiding van vragen die zijn gesteld door Hans Marchal van de PCG over het besluit van de privatisering van het veer, laat het college weten dat het besluit om de aanbesteding van de privatisering van het veer in gang te zetten, werd genomen op 4 juni en formeel een bevoegdheid is van het college.

Omdat privatisering een behoorlijke impact heeft, vindt het college het noodzakelijk om de raad uitgebreid op de hoogte te houden van de voortgang van het proces. Eind oktober/begin november zullen de resultaten van de aanbesteding en de overwegingen die een rol spelen bij de uiteindelijke gunning bekend zijn. Om moverende redenen kan altijd nog het besluit worden genomen om niet tot gunning over te gaan.
Privatisering van het veer is vanuit financieel perspectief bezien de meest voor de hand liggende stap. De voorziening blijft in stand terwijl de risico’s van de exploitatie niet meer bij de gemeente liggen.
Als randvoorwaarde is bij de aanbesteding bepaald dat aanpassing van de tarieven voor voetgangers en fietsen steeds in overleg met het college dient plaats te vinden. Voor auto’s zal de markt de bepalende factor zijn, passend bij een commerciële exploitatie c.q. privatisering. Wat betreft de vaartijden is tevens een dergelijke randvoorwaarde opgenomen.. (AvV)

0 antwoorden

Laat een reactie achter

Wilt u zich mengen in de discussie?
Voel u niet bezwaard om bij te dragen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.