RAAD STEMT IN MET KADERNOTA

Geschreven door Beheerder1

Wijk bij Duurstede, 10 juli 2013. In een marathonzitting van acht uur behandelde de Wijkse gemeenteraad gisteren de kadernota 2014 – 2017, de voorjaarsnota 2013 en de jaarrekening 2012. Het was één van de laatste wapenfeiten van het college van VVD, CDA en SP en het eerste grote debat onder leiding van Burgemeester Poppens.
Regiegemeente
Er werd uitgebreid gedebatteerd over veertien moties met betrekking tot de kadernota. Het werd duidelijk dat het college druk doende is om Wijk bij Duurstede in de richting van een regiegemeente te sturen. De voorbereiding is in volle gang en er wordt nadrukkelijk gekeken naar de wenselijkheid en haalbaarheid van deze bestuurlijke aardverschuiving. Er was een in het oog springende motie van de VVD. Randstad groep Nederland brengt een product op de markt waarbij in een samenwerking met sociale diensten van gemeentes bijstandsgerechtigden in de richting van een passende baan worden begeleid. De VVD ziet in deze publieke en private samenwerking mogelijkheden om meer mensen te begeleiden naar een passende baan. Het resultaat zou beter zijn dan de huidige inspanning van de eigen Regionaal Sociale dienst, betoogde de fractie van de VVD.
Motie van treurnis
Na een lange zit stemde de raad in met de door het college geformuleerde kadernota. Voor de behandeling van de jaarrekening 2012 hadden de fractie van Burgerbelangen Nu en Groenlinks een motie van treurnis ingediend. Beide partijen betoogden dat het college niet open en transparant zou hebben gecommuniceerd over verschillende onderdelen van de jaarrekening. Uiteindelijk zou alleen over de uitkomst van de resultaatrekening helderheid zijn gegeven. De overige fracties in de gemeenteraad zagen in meer en mindere mate de transparantie wel en memoreerden dat Wethouder Burger in een eerder stadium een aantal omissies in de verslaglegging aan de raad had toegegeven. De motie van Treurnis, net als de motie ingediend door de fractie van de PCG waarbij werd betoogd dat het college onvoldoende corrigerende maatregelen zou hebben genomen om de negatieve resultaten aan te pakken, kon niet rekenen op een meerderheid in de gemeenteraad.
De hand op de knip
In een motie van de PVDA werd het college opgeroepen om te onderzoeken welke duureffecten een uitgavestop heeft op ontwikkelingen binnen de gemeente. Het ligt in de lijn der verwachting dat het college zal besluiten om de ‘hand op de knip’ te houden als een nieuwe bezuinigingsgolf vanuit Den Haag richting de gemeente komt. Een paar minuten voor middernacht sloot Burgemeester Poppens de vergadering.

0 antwoorden

Laat een reactie achter

Wilt u zich mengen in de discussie?
Voel u niet bezwaard om bij te dragen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.