Raad van State stelt gemeente in het gelijk

Geplaatst ‘t Groentje op: woensdag 19 december 2012 om 09:07

WIJK BIJ DUURSTEDE ‘ De gemeente ligt al een tijdje overhoop met een inwoner over een bouwkwestie. Een tweetal jaar geleden verleende de gemeente vergunning om een schuur te renoveren en een bed en breakfast te vestigen. De betrokken inwoner nam evenwel de rigoureuze maatregel om de schuur maar helemaal te slopen en opnieuw op te bouwen. Te rigoureus bleek achteraf, want de gemeente legde een bouwstop op. Rechtszaken volgden, waarbij de gemeente recentelijk in het gelijk werd gesteld. Hans Marchal van de PCG heeft het college niettemin gevraagd alsnog de hand over het hart te strijken.

De zaak gaat over een bouwstop die door de gemeente is opgelegd voor het plaatsen van een nieuw bouwwerk op de plaats van een oude langschuur. De betrokken aanvrager kreeg op 8 november 2010 een ontheffing en een bouwvergunning om de langschuur te vernieuwen en de bestemming op het perceel te veranderen. Daarbij is overwogen dat in de bestaande schuur vijf bed en breakfast appartementen worden opgericht. De gemeente ontdekte op 12 januari 2012 dat de schuur bijna geheel was afgebroken en legde een bouwstop op. Nadien is ook vastgesteld dat ten behoeve van de nieuwe schuur een fundering is gestort, die de bestaande schuur vergroot en tevens 50 cm verplaatst. Een rechtszaak volgde, die uiteindelijk resulteerde in een uitspraak van de Raad van State. Door de Raad van State werd de gemeente in het gelijk gesteld. Deze uitspraak is bindend en het is niet meer mogelijk om nog in beroep te gaan tegen deze uitspraak.

Betrokkene was van oordeel geweest dat met de verleende vergunning sloop en herbouw met originele bouwmaterialen mogelijk is. De rechter heeft echter de stelling van de gemeente bevestigd dat uit het besluit en de gevoerde correspondentie blijkt dat vergunning is verleend voor het renoveren van de langschuur en niet voor het slopen en opnieuw oprichten ervan. Einde oefening. (PeP)

0 antwoorden

Laat een reactie achter

Wilt u zich mengen in de discussie?
Voel u niet bezwaard om bij te dragen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.