RAADSLEDEN VOELEN ZICH NIET SERIEUS GENOMEN

Geschreven door Marien Stoel

Wijk bij Duurstede , 17 maart 2013. Afgelopen weken hebben de gemeenteraadsleden Jan Oechies (SP) en Hans Marchal (PCG) schriftelijke vragen gesteld aan het college over de mogelijke ontwikkeling van het landgoed ‘Nieuw Domensteyn’ in Langbroek. Het gaat om plannen met gevolgen voor de omgeving. Bewoners rond het perceel van ongeveer 11 hectare worden geconfronteerd met bouwplannen ter grote van 3.600 kubieke meter. Die plannen bestaan al geruime tijd en de betrokkenheid van de mensen uit de buurt en de raad is minimaal geweest. “Eigenlijk krijgen we nu vooral nietszeggende antwoorden” laten de raadsleden weten.

Antwoorden wethouder

Uit de antwoorden van verantwoordelijk wethouder Robbert Peek op de vragen blijkt dat de eerste plannen voor het landgoed dateren van 2009. Medio 2012 heeft het college aangegeven in principe medewerking te willen verlenen aan de uitwerking van de plannen en de realisatie van de nieuwe bebouwing in het buitengebied. “En dan krijgen we te horen dat het een mooi plan is en dat natuurontwikkeling mogelijk wordt gemaakt en er zelfs veel verschillende soorten grasland komen. Maar in alle eerlijkheid interesseert dat ons momenteel even niet. Het gaat ons erom waarom de gemeenteraad bij een plan met een dergelijke omvang niet eerder betrokken wordt. De wethouder geeft aan dat ‘het lastig is om te beoordelen wanneer de raad bij een principeverzoek betrokken moet worden’. En als antwoord op de vraag naar inspraak zegt de wethouder dat dit een verantwoordelijkheid is van de initiatiefnemer. Dat vinden we niet kunnen. De wethouder loopt inmiddels lang genoeg mee om de juiste inschatting te kunnen maken,” laten Oechies en Marchal weten.

Horeca?

“Ook is gevraagd of dit nieuwe landgoed dezelfde rechten krijgt ten aanzien van bijvoorbeeld horeca als de historische landgoederen langs de Langbroekerdijk. Ook hier komt een vaag en ontwijkend antwoord op. Dit geldt eveneens voor vragen omtrent de structuurnota buitengebied die afgelopen najaar is de gemeenteraad is besproken en waarbij de verantwoordelijk wethouder met geen woord heeft gerept over ‘Nieuw Domensteyn’. Conclusie: we voelen ons niet serieus genomen,” besluiten Oechies en Marchal.

Bespreekpunt raad

Naar aanleiding van de gestelde vragen en de ontvangen antwoorden hebben PCG en SP de agendacommissie schriftelijk gevraagd om de landgoedontwikkeling ‘Nieuw Domensteyn’ binnenkort als bespreekpunt te noteren voor de gemeenteraad. De raadslieden willen de onderste steen boven krijgen. Het is uiteindelijke aan de gemeenteraad om een besluit te nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan.

0 antwoorden

Laat een reactie achter

Wilt u zich mengen in de discussie?
Voel u niet bezwaard om bij te dragen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.