Ruim 2 miljoen over op zorgbudget

De meeste gemeenten hebben vorig jaar geld overgehouden op het zorgbudget. Hoe zit dit voor Wijk bij Duurstede? Deze vraag stelde Gerrit Taute van de PCG onlangs aan het college van B en W. Het antwoord luidt nu: er is geld overgehouden en fors ook: ruim 2 miljoen.

De overgang van zorgtaken (onder meer WMO en jeugdzorg) van Rijk naar gemeente vorig jaar, heeft de gemeente Wijk bij Duurstede geen windeieren gelegd. Het college in antwoord op schriftelijke vragen van PCG: ” Er zijn contractafspraken gemaakt met de (nieuwe) aanbieders van zowel Jeugd als Wmo en tegen lagere tarieven dan voorheen. Verder leiden de korte lijnen en beleidsmatige ingrepen op zorg en ondersteuning ertoe dat minder geld nodig is; de gemeente zit er meer ‘bovenop’, er vindt zorgvernieuwing plaats en veel zaken blijken anders/goedkoper prima te regelen te zijn zonder dat cliënten in de problemen komen. Veel blijkt voorheen bekostigd te zijn, terwijl nu blijkt dat het anders kan. Voorbeelden hiervan zijn het vervoer van en naar dagbesteding (dat hoeft niet altijd met een officieel busje) en het feit dat vaak ‘gespecialiseerde dagbesteding’ in rekening werd gebracht terwijl een ‘regulier tarief’ volstaat.”

Is de decentralisatie (niet meer de landelijke overheid, maar de gemeente regelt zorgtaken- red) dan een succes geworden, zo vraagt Taute. Het college: “Door alle onduidelijkheid over de omvang van het aantal cliënten en het bijbehorende budget, en de rijksbezuinigingen op de nieuwe taken heeft i lange tijd het beeld bestaan dat de gemeente fors zou moeten snijden in het zorg- en voorzieningenniveau. Dit blijkt nu echter (nog) niet nodig te zijn. Daarnaast is de cliënttevredenheid inderdaad nog steeds hoog, komen er nauwelijks bezwaarschriften binnen en hebben wij de titel ‘gouden gemeente’ gekregen.”

Het zorgbeleid wordt naar aanleiding van het overschot van 2.068.514,98 niet verruimd. Wel blijft dit geld beschikbaar voor het sociale domein en is een deel van de al geplande bezuiniging op de Hulp bij het Huishouden is teruggedraaid. Ook is nu besloten de eigen bijdragen op de Wmo-taken niet te verhogen.

De gemeente schrijft de komende jaren nog meer te willen investeren in algemene voorzieningen zoals mantelzorgondersteuning, dementieondersteuning, vrijwilligerswerkbeleid, welzijn, een goed wijkteam en investering in sociale woningbouw o.a. voor vluchtelingen.

0 antwoorden

Laat een reactie achter

Wilt u zich mengen in de discussie?
Voel u niet bezwaard om bij te dragen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.