Samen op weg in de verdere onderhandelingen

Op 17 en 18 april jl. hebben de onderhandelaars verdere stappen gezet in de
onderhandelingen. ‘Chapeau aan de ambtelijke organisatie en een werkgroep van
raadsleden! Zij hebben de onderhandelaars geïnformeerd over de verscheidene thema’s.
Dankzij hun inspanningen is aan een groot deel van de informatiebehoefte tegemoet
gekomen. De thematiek is daarmee ook inzichtelijk geworden. De onderhandelaars willen
zich hier verder op gaan focussen,’ aldus formateur Reinout Woittiez.

De contouren van een akkoord en portefeuilleverdeling komen nu in zicht

De onderhandelaars kiezen ervoor hun kandidaat wethouders volop mee te laten doen aan
de gesprekken. Formateur Reinout Woittiez: ‘Namens de onderhandelaars kan ik melden dat
Willem Joustra (VVD), Wil Kosterman (GroenLinks) en Hans Marchal (PCG) de kandidaat
wethouders zijn. Met hun deelname aan de gesprekken wordt volop geïnvesteerd in de
totstandkoming van een robuust wethouderteam. Na de installatie door de gemeenteraad
vormt dit beoogde wethouderteam straks samen met de burgemeester het college.’

Volgende week expertmeetings

De thema’s voor de verdere onderhandelingen zijn helder zijn. De komende week staan
gesprekken gepland met de experts op de verschillende domeinen vanuit de Programmabegroting (sociaal domein, ruimtelijk domein, economisch domein, etc.).
Waarschijnlijk volgt daarna het maken van een planning van de bijeenkomsten. Tijdens die
bijeenkomsten toetsen de onderhandelaars hun ideeën aan de kennis van inwoners en
maatschappelijke organisaties.

0 antwoorden

Laat een reactie achter

Wilt u zich mengen in de discussie?
Voel u niet bezwaard om bij te dragen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.