Scherper toezicht gemeente

Geplaatst in ‘t Groentje op: woensdag 21 maart 2012 om 09:45

 WIJK BIJ DUURSTEDE – Uit vragen van de PCG aan het college blijkt dat de financiële toezichthouders nadere afspraken hebben gemaakt over de wijze van beoordelen van de gemeentelijke (meerjaren)begroting 2012-2015. Door de economische crisis is er sprake van een scherper toezicht dan in het verleden. Het scherper toezicht heeft ook gevolgen voor Wijk bij Duurstede. De PCG heeft het college gevraagd de raad hierover zo snel mogelijk te informeren.
De provincie Utrecht heeft als toezichthouder zorgen geuit over de algemene financiële situatie waarin de gemeente verkeert. De marges zijn klein, de vermogenspositie is beperkt en de taakstelling wat betreft de bezuinigingen is groot. Naar aanleiding van de voortdurende jaarrekeningtekorten, de begrotingstekorten 2013-2015 en de door de provincie genoemde verbeterpunten is wethouder Jan Burger uitgenodigd voor een overleg op het Provinciehuis met gedeputeerde financieel toezicht, de heer Van Lunteren. In een memo heeft wethouder Burger de raad op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen en van het geplande gesprek. Dit gesprek stond voor 16 februari op de agenda. Sinds die tijd is het stil gebleven. De PCG is toch wel heel nieuwsgierig wat beide heren gewisseld hebben en maakt zich daarnaast grote zorgen over de ontwikkeling van de gemeentefinanciën. De ontvangen signalen zijn volgens de PCG niet rooskleurig. De PCG wil daarom graag op korte termijn een update van de financiële stand van zaken. Hoe eerder zaken bekend zijn, hoe eerder er op geanticipeerd kan worden. Hopelijk is de stilte geen stilte voor de storm, aldus de PCG. (PeP)

0 antwoorden

Laat een reactie achter

Wilt u zich mengen in de discussie?
Voel u niet bezwaard om bij te dragen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.