SCHRIFTELIJKE VRAGEN OVER LEERLINGENVERVOER

Geschreven door PCG en GroenLinks

Wijk bij Duurstede, 26 mei 2013. Het onderwerp ‘leerlingenvervoer’ is de afgelopen jaren diverse keren onderwerp van discussie geweest. Het leek wel een repeterende breuk. Bezuinigingen, slechte communicatie, te late of te beperkte betrokkenheid van de adviesraad, een ongelukkige aanbesteding, excuses van het college. De gemeenteraad was druk met schriftelijke vragen, moties en het ‘slotstuk’ was een agenderingsverzoek met een daaropvolgende voorbespreking. Bij deze voorbespreking zaten alle betrokkenen om tafel en werden diverse ‘pijnpunten’ besproken.

PCG en GroenLinks trekken aan de bel

“Om nu te zeggen dat alle plooien werden gladgestreken gaat te ver, maar het was een moment om weer positief de toekomst in te blikken”, aldus Hans Marchal (PCG). “Inmiddels zijn we zo’n zeven maanden verder en verschijnen er toch weer donkere wolken aan de horizon… De fracties van GroenLinks en de PCG hebben van de adviesraad leerlingenvervoer (en hun adviseur) cijfers onder ogen gekregen waaruit blijkt dat de laatste aanbesteding negatief uitpakt. De kosten zijn gestegen terwijl de wethouder aangaf dat de aanbesteding een voordeel zou opleveren! Daarnaast levert het protocol waarin het doel en de werkwijze van de adviesraad wordt beschreven strubbelingen op. Uit een reactie van de adviesraad leerlingenvervoer blijkt dat ze vrezen dat met dit protocol de adviesraad een ‘veredeld theekransje’ wordt… Is dit betrokken mensen serieus nemen? Is dit nu het propageren van co-creatie? Daarnaast was er ook nog zoiets als een ‘5-puntenplan…’. Al met al zijn er redenen genoeg voor de fracties van de PCG en GroenLinks om over deze punten bij het college aan de bel te trekken!”

Schriftelijke vragen

 • Is het college op de hoogte van de kostenstijging op het leerlingenvervoer? Heeft het college inzicht in de cijfers?
 • Hoe kan het dat de door het college afgeronde en de door de wethouder ‘bejubelde’ aanbesteding van het leerlingenvervoer hoger uitvalt? De aanbesteding zou toch een besparing opleveren?
 • Is het mogelijk om de kosten van het leerlingenvervoer in de hand te houden zonder aan het voorzieningenniveau te tornen?
 • Herkent het college zich in het commentaar van de adviesraad leerlingenvervoer? Komt u tegemoet aan hun ‘pijnpunten’?
 • Hoe kijkt het college aan tegen de rol van adviesraden in het algemeen en die van de adviesraad in het bijzonder?
 • Welke bevoegdheid kent het college toe aan een adviesraad en op welk moment in een proces worden deze ingeschakeld?
 • Hoe groot is de zeggenschap van een adviesraad?
 • Hoe verhoudt de rol van adviesraden (immers samengesteld uit betrokken inwoners) zich tot de ambities van co-creatie en zelfs tot het op afstand zetten van taken?
 • Is de verantwoordelijk wethouder inmiddels met dit ‘5-puntenplan’ aan de slag gegaan?
 • Welke stappen zijn er het afgelopen half jaar gezet?
 • Zijn er al concrete resultaten geboekt? Wanneer en op welke termijn denkt u de resultaten te kunnen presenteren?

Lees de voorgeschiedenis in de eerder gepubliceerde artikelen:

0 antwoorden

Laat een reactie achter

Wilt u zich mengen in de discussie?
Voel u niet bezwaard om bij te dragen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.