SLECHTSTE JONGETJE VAN DE KLAS | GEMEENTE HEKKENSLUITER VAN DE PROVINCIE

Geplaatst op: woensdag 12 juni 2013 om 13:54

WIJK BIJ DUURSTEDE ‘ De Provincie houdt toezicht op de financiele handel en wandel van de gemeenten. In de nota ‘Begrotingspositie Utrechtse lokale overheden’ wordt daar verslag van gedaan. Wijk staat in dit provinciale overzicht op de 26e plek en is daarmee het slechtste jongetje van de klas. Hoe kan dat wil Marchal van de PCG in vragen aan het college weten.

 

In het voorwoord van de nota wordt aangegeven dat de gemeenten te maken hebben met de gevolgen van de economische recessie. Verwacht wordt dat dit de komende jaren nog zal voortduren. Om de begroting in evenwicht te houden, hebben de meeste gemeentebesturen besloten verdere bezuinigingsmaatregelen te treffen. Begin 2012 is de wethouder financiën volgens Marchal uitgenodigd voor een ‘koffiegesprek’. In dit gesprek heeft de gedeputeerde de zorgen geuit over de financiële situatie van de gemeente. In het verlengde hiervan is Wijk bij Duurstede afgelopen jaren door de provincie uitgebreid gemonitord. Het is de gemeente uiteindelijk gelukt na ingrijpende bezuinigingen een meerjarenbegroting te presenteren die in 2016 sluit. Een vast onderdeel in de nota ‘Begrotingspositie’ is de onderlinge vergelijking van de gemeenten. Op basis van een vijftal toetsingscriteria wordt de financiële positie van de gemeenten in beeld gebracht. De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft haar laatste positie overgedragen aan de gemeente Wijk bij Duurstede. Wijk bij Duurstede is gezakt van nr. 25 naar nr. 26 en is hiermee het ‘slechtste jongetje’ van de provinciale klas. (PeP)

0 antwoorden

Laat een reactie achter

Wilt u zich mengen in de discussie?
Voel u niet bezwaard om bij te dragen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.