Stand van zaken buurtsuper Langbroek

Gegevens Geschreven door Beheerder1

Wijk bij Duurstede, 20 juni 2014. Omdat het al even stil is rondom de toekomstige buurtsuper in Langbroek stelde Gerrit Taute (PCG) hierover schriftelijke vragen aan het college.

Onzekerheid

Taute: ‘Wat is momenteel de stand van zaken omtrent de buurtsuper in Langbroek? Komt de buurtsuper er nu wel of niet? Kunt u aan de onzekerheid een einde maken?’ Het antwoord van verantwoordelijk wethouder Jan Burger luidt als volgt: ‘Er is en wordt nog steeds hard gewerkt om de vestiging van een supermarkt in Langbroek mogelijk te maken. Naast de gemeente en de supermarkt zijn hierbij nog andere partijen betrokken. Het met alle partijen tot overeenstemming komen neemt aanzienlijke tijd in beslag. Een en ander heeft ook te maken met de financiering van het project en de investeringen die hierbij gedaan moeten worden door de diverse partijen. We verkeren op dit moment in het eindstadium van alle voorliggende plannen. Begin juli moet duidelijk zijn of de huidige constructie haalbaar en betaalbaar is. Mocht dit onverhoopt niet het geval zijn dan zal worden gekeken naar een mogelijk alternatief. De bedoeling is dat na de zomervakantie (september) de supermarkt in Langbroek haar deuren kan openen.’

Vrijwilligers

Taute vervolgt: ‘Welke stappen worden er gezet om de bevolking en vrijwilligers bij de nieuwe buurtsuper te betrekken? Is de inbreng van vrijwilligers al meegenomen in de exploitatieopzet van de buurtsuper?’ Burger: ‘Er hebben overleggen plaatsgevonden met de vrijwilligersorganisatie via Stichting Binding, om te bezien wat de inbreng van deze groep kan zijn voor de exploitatie van de supermarkt. In eerste instantie richten we ons echter op inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, omdat via deze groep geld gegenereerd kan worden om de exploitatie van de supermarkt rond te krijgen. Nadat de ‘knopen zijn doorgehakt’ zullen we ook de diverse organisaties vanuit Langbroek en anderen betrekken bij het zorgen voor een goede start van de nieuwe buurtsuper.’

via Stand van zaken buurtsuper Langbroek.

0 antwoorden

Laat een reactie achter

Wilt u zich mengen in de discussie?
Voel u niet bezwaard om bij te dragen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.