‘t Groentje – Oplossing buurtsup …

Geplaatst op: woensdag 11 december 2013 om 11:04

LANGBROEK ‘ In antwoord op vragen vanuit de raad laat wethouder Jan Burger weten datveelvuldig overleg is gevoerd met de diverse partijen die betrokken zijn bij de buurtsuper in het nieuwe dienstencentrum van Langbroek. Gebleken is dat het sluitend krijgen van de exploitatie van de supermarkt erg moeilijk is. Een oplossing lijkt in zicht.

De oplossing waarvoor alle partijen hard maken is een initiatief van Support en Co. Dit is een initiatief dat zich bewezen heeft in andere kleine kernen in het land. Support en Co wil de winkel exploiteren onder de naam Superrr. De formule van Support en Co is een goed gesorteerde winkel, die zich door Spar laat bevoorraden maar waarbij de Spar verder geen directe bemoeienis heeft. Het concept van Superrr gaat uit van een supermarkt gecombineerd met het begeleiden van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Met het begeleiden van deze mensen worden extra inkomsten gegenereerd om de exploitatie sluitend te krijgen. Bovendien wordt daarmee de ‘inbedding’ van de supermarkt in het dienstencentrum en de gemeenschap versterkt. Support en Co wil vooraf wel zicht hebben op het verkrijgen van voldoende cliënten. Ook dienen de eenmalige kosten voor de investeringen te zijn afgedekt.

De gemeente is druk doende om met Support en Co, de Spar, woningstichting Volksbelang en zorginstellingen te werken aan een intentieverklaring/contract om de start van deze bijzondere buurtsuper mogelijk te maken. Medio december is er opnieuw een overleg gepland waarbij duidelijk moet worden of de diverse partijen het eens kunnen worden. Wanneer dit positief uitpakt zal de buurtsuper in februari of maart 2014 haar deuren kunnen openen. (PeP)

via ‘t Groentje – Oplossing buurtsup ….

0 antwoorden

Laat een reactie achter

Wilt u zich mengen in de discussie?
Voel u niet bezwaard om bij te dragen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.