‘t Groentje – Vingeroefening voo …

Geplaatst op: dinsdag 10 december 2013 om 16:03

WIJK BIJ DUURSTEDE ‘ De fruitteelt in het Kromme Rijngebied is door de eeuwen heen onderdeel geworden van het historisch erfgoed. De PCG en SP richten zich deze week in de raadsvergadering met een motie op het behoud en vernieuwing van deze groene economie. Zij stellen voor het bedrijfsplan van de familie Nell te gebruiken als vingeroefening om aan de hand van deze casus te kijken naar de mogelijkheden voor de hele lokale agrarische sector.

De verwachting is dat de komende jaren veel agrarische bedrijven op economische motieven en wegens een gebrek aan opvolging de deuren sluiten. Dat zal vooral leiden tot schaalvergroting. De wens het familiebedrijf in stand te houden leeft bij veel bedrijven. Echter door veranderende regelgeving komt deze wens steeds meer onder druk te staan. Dat zou voor de toekomst kunnen betekenen dat het landbouwgebied ingrijpend gaat veranderen. De PCG en SP willen daarom aan de hand van de casus van familiebedrijf Nell onderzoeken hoe de gemeente de agrariërs kan ondersteunen. Dit familiebedrijf anticipeert volop op de toekomst met gronduitbreidingen en risicospreiding.

Voor de risicospreiding wil men het bedrijf opknippen op twee locaties en dat kan volgens de gemeente niet. De gemeente wil niet meewerken aan deze opdeling, omdat er op provinciaal niveau problemen verwacht worden. Daarbij komt dat in het nieuwe bestemmingsplan buitengebied het vestigen van een nieuw bedrijf in het buitengebied praktisch uitgesloten is, terwijl er in het huidige bestemmingsplan wel mogelijkheden zijn. SP en PCG willen onderzoeken of dat wel kan en de casus gebruiken om te kijken waar de grenzen van de regelgeving daadwerkelijk liggen. Dat kan voor meerdere agrariërs van groot belang zijn. (PeP)

via ‘t Groentje – Vingeroefening voo ….

0 antwoorden

Laat een reactie achter

Wilt u zich mengen in de discussie?
Voel u niet bezwaard om bij te dragen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.