Toekomst ‘Groote Maat’ Langbroek

Geschreven door Marien StoelTags: Groote Maat , politiek , pcg Wijk bij Duurstede, 4 maart 2014.

De PCG wil van het college weten of het klopt dat wat de gedeputeerde aangeeft dat een klein deel van de gronden van de Groote Maat wordt omgevormd tot natuur.BestemmingswijzigingOp de vraag of het college voornemens is om mee te werken aan een bestemmingswijziging antwoord wethouder Peek: “Op het moment dat hiervoor een aanvraag komt zal het college een afweging maken. Voor deze afweging is relevant om hoeveel grond het gaat en waar deze grond is gesitueerd. Dat is op dit moment ons niet bekend. Wij hopen dat het overgrote deel van de Grote Maat agrarische grond blijft”.Plannen provincie met de opstallen?“Dat is het college niet bekend. De opstallen worden verkocht met de gronden. Beide dienen volgens het bestemmingsplan voor agrarische doeleinden te worden gebruikt. Voor een ander gebruikt zal een bestemmingswijziging nodig zijn” antwoord Peek.GronddrukDe PCG wil van het college weten of zij ook de mening is toegedaan dat de agrarische grond van de Groote Maat bij voorkeur aan boeren uit ons gebied moet worden verkocht. “Het college is zich er bewust van dat bij de veehouders in de omgeving een grote behoefte aan grond bestaat. Als deze de grond kunnen verwerven draagt dat bij aan een gezonde bedrijfsontwikkeling. Het college begrijpt echter ook dat de provincie gebonden is aan een transparante verkoop waarbij iedere koper een gelijke kans krijgt de gronden te verwerven. Gelet op de grondsituatie in ons gebied zou het gunstig zijn als agrariërs uit de omgeving de gronden zouden kunnen verwerven” luid het antwoord van de wethouder.Aanbestedingsprocedure wel verstandig?“Kan de provincie geen zaken doen met de individuele agrariërs waardoor er maatwerk kan worden geleverd? En si het college bereid om hierover met de provincie in overleg te treden?” wil de fractievoorzitter van de PCG weten. “Wij verwijzen hier naar de beantwoording van de vorige vraag. Een openbare aanbesteding is nodig vanwege transparantie, zorgvuldigheid en gelijkheid bij de verkoop. Het college is daarom niet voornemens bij de provincie aan te dringen op een onderhandse maatwerkregeling voor de grondverkoop” is het antwoord van Peek.

via Toekomst ‘Groote Maat’ Langbroek.

0 antwoorden

Laat een reactie achter

Wilt u zich mengen in de discussie?
Voel u niet bezwaard om bij te dragen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.