UPDATE BEGROTING GEMEENTE

Geplaatst in ‘t Groentje op: donderdag 03 januari 2013 om 09:05

WIJK BIJ DUURSTEDE – Normaal gesproken krijgt de raad bij de voorjaarsnota inzicht in de financiële ontwikkelingen. Dit duurt de PCG te lang. Deze partij wil op korte termijn een update van de financiële stand van zaken en een doorrekening van de gevolgen van het regeerakkoord op de gemeentebegroting. Hoe eerder zaken bekend zijn, hoe eerder er op geanticipeerd kan worden.

De cijfers in de door de gemeenteraad vastgestelde begroting zijn nog niet droog of ze zijn al weer achterhaald. Op zich niets nieuws, maar de ontwikkelingen gaan in de ogen van de PCG nu wel erg snel. Economische vooruitzichten verslechteren, waardoor nieuwe bezuinigingen niet ondenkbaar zijn. Daarnaast heeft het regeerakkoord grote gevolgen voor de gemeentefinanciën. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Raad voor openbaar bestuur hebben al een waarschuwende stem laten horen. Alles bij elkaar genomen ziet het er niet rooskleurig uit, de minposten overtreffen de plussen en de onzekerheid neemt toe. De PCG vreest dat de Wijkse begroting onvoldoende robuust is om de storm op te vangen. Daarnaast zijn de risico’s de afgelopen maanden toegenomen en is er sprake van enkele tegenvallers, zoals de bouw van de Brede School. De seinen staan op rood. De PCG wil daarom op korte termijn inzicht in de financiële situatie. (PeP)

0 antwoorden

Laat een reactie achter

Wilt u zich mengen in de discussie?
Voel u niet bezwaard om bij te dragen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.