VEERPONT GEPRIVATISEERD?

geschreven door Marien Stoel

Wijk bij Duurstede, 16 juli 2013. Sinds 2011 loopt de discussie tussen het college en de raad over het voornemen om het Wijkse veer te privatiseren.
Per 1 januari 2014
Tijdens de voorbespreking van de kadernota 2014-2017 tijdens de laatste ‘Avond van de Raad’ kwam dit onderwerp voorbij. De wethouder kon tijdens deze voorbespreking nog niet al teveel vertellen en zou de raadsleden informeren middels een memo. Het voornemen is om het veer per 1-1-2014 te privatiseren.
Vragen PCG
Naar aanleiding van de memo die de wethouder aan de raadsleden stuurde heeft de PCG schriftelijke vragen gesteld over de voorgenomen privatisering:
1. Tijdens de voorbespreking over de Kadernota 2014-2017 is het onderwerp ‘privatisering gemeentelijke veerpont’ aan de orde geweest. De wethouder kon er toen niet al te veel over zeggen. Maar…, we zouden het er nog over gaan hebben! Nu komt er alleen een informatief memo waaruit blijkt dat het college al een belangrijke stap heeft gezet richting privatisering. De raad staat aan de zijlijn… Waarom is de raad niet in de besluitvorming betrokken geweest om deze cruciale eerste stap te zetten? Waarom is het de afgelopen maanden ‘oorverdovend stil’ geweest vanuit het college over dit onderwerp? Waarom is de raad gepasseerd? Wordt de raad op deze manier niet voor een voldongen feit geplaatst? Is het genomen besluit om tot privatisering over te gaan onomkeerbaar?
2. Op basis van welke informatie en gegevens heeft u deze stap gezet? Het veer levert aanzienlijk meer op dan het kost en er worden veel uren aan toegerekend… Is het financieel verstandig om het te doen? Worden de burgers straks ‘uitgemolken’ door een commerciële partij om het water over te steken? Kortom, kan het college een doorkijkje geven waarom tot deze stap is besloten? Wegen de voordelen op tegen de nadelen?
3. Tijdens de voorbespreking is ook nog geopperd om het veer over te dragen aan de provincie. Het argument hierbij was dat het veer een verbinding is tussen twee provinciale wegen. Dit klonk nog niet zo slecht… Is deze optie onderzocht? Zo nee, gaat u deze variant nog tegen het licht houden?

0 antwoorden

Laat een reactie achter

Wilt u zich mengen in de discussie?
Voel u niet bezwaard om bij te dragen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.