Verkeer, een (k)nijpend probleem?!

Geplaatst op de site www.ditiswijk.nl

Gegevens: Geschreven door Hans Marchal

December 2012

De laatste tijd is het onderwerp ‘verkeer’ een hot item. Vooral in Langbroek lopen de gemoederen aardig op. De door de provincie aangedragen maatregelen om de verkeersveiligheid door Langbroek te vergroten vielen niet overal in goede aarde. Onder aanvoering van het Dorpsplatform is een deel van Langbroek ‘in opstand’ gekomen!

Inmiddels heeft de provincie in antwoord op vragen van de provinciale SP-fractie laten weten dat het wordt betreurd dat de indruk is gewekt dat het de provincie alleen maar gaat om een goede doorstroming op de N227 en verkeersveiligheid en leefbaarheid niet belangrijk zouden zijn. Ik heb zelf ook informatie ingewonnen bij de provincie en dit geeft weer wat hoop. Er wordt momenteel een gesprek gepland tussen gedeputeerde Van Lunteren en het Dorpsplatform. De reacties op de plannen worden momenteel bekeken en waar nodig volgen er aanpassingen. Daarna vindt er hoor en wederhoor plaats en wordt het plan besproken met de gemeente en het Dorpsplatform.

Ik geef de moed nog niet op, hopelijk is het corrigerend en reflecterend vermogen bij de provincie groot genoeg! Toch is de provinciale weg door Langbroek ‘maar’ een onderdeel van een breder probleem. Het probleem is dat het regionale wegennet te beperkt is. Moet hier niets aan gedaan worden? Dagelijks worden we immers geconfronteerd met volle en dichtslibbende provinciale wegen ( vooral rondom Doorn en Bunnik). Al jaren wordt dit geconstateerd maar er gebeurt, behalve praten, bitter weinig…

Voor Wijk bij Duurstede wordt het probleem nu wel echt voelbaar: de gewenste 2.000 woningen mogen niet worden gebouwd van de provincie. De gewenste extra woningbouw veroorzaakt grote verkeersknelpunten doordat het regionale wegennet onvoldoende capaciteit heeft. De provincie heeft hier zeker een punt, maar is zelf ook mede schuldig aan het gerezen probleem! De achterliggende jaren werd er maar ‘raak gebouwd’ zonder op de rem te trappen en te wijzen op de capaciteit van de aanwezige ontsluitingswegen. Daarnaast zetten zowel provincie als gemeenten aangedragen oplossingen (te?) snel weg als ‘niet haalbaar’ zonder met een alternatief te komen.

Ik zeg niet dat ik een pasklare oplossing heb, maar de tijd van praten moet nu toch wel echt voorbij zijn! Er liggen diverse suggesties (nieuwe wegen, verbredingen etc.) en plannen klaar die samengesmeed moeten worden tot een redelijk alternatief. Onder druk wordt alles vloeibaar, of is het probleem toch nog niet (k)nijpend genoeg?

Hans Marchal/fractievoorzitter PCG

0 antwoorden

Laat een reactie achter

Wilt u zich mengen in de discussie?
Voel u niet bezwaard om bij te dragen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.