Verkoop “snippergroen” Cothen

Gegevens Geschreven door Marien Stoel

Tags: gemeente politiek , snippergroen , pcg

Wijk bij Duurstede, 21 januari 2014. “Kan het college een toelichting geven op de gang van zaken bij de verkoop van de strook snippergroen tussen de Willem Alexanderweg en De Kamp” is de vraag van de fractievoorzitter van de PCG in schriftelijke vragen aan het college?

Geen snippergroen

“De betreffende strook tussen de Willem Alexanderweg en de nieuwbouw van De Kamp is niet verkocht als snippergroen. De grond is als gewone grond verkocht en hier rust dan ook geen beding op dat men de eerste 10 jaar niet mag bouwen. Hier is voor gekozen omdat er eerder bestuurlijke toezeggingen gedaan waren naar de bewoners.” laat verantwoordelijk wethouder Peek weten.

Eenduidige afhandeling

“Het project verkoop snippergroen wordt in de gehele gemeente op dezelfde wijze uitgevoerd door Ratio Taxaties bv. Om het project zo succesvol mogelijk te kunnen laten zijn heeft het college bij de aanvang van het project besloten een aantrekkelijke verkoopprijs vast te stellen van 60 euro per m2. Deze prijs is 50% van de tot op dat moment geldende prijs voor snippergroen. In de communicatie is ook aangegeven dat sprake is van een projectprijs en dat na afloop van het project weer de normale prijs van € 120,- zal worden gehanteerd. Uiteraard hebben wij bij het nemen van deze beslissing beseft dat degenen, die eventueel in een eerder stadium snippergroen van de gemeente hebben gekocht voor de hogere prijs en ook degenen die pas na afloop van het project snippergroen zullen aankopen, 50% meer betalen dan degenen die gebruik maken van de projectprijs van 60 euro per m2”.

Geen compensatie

Peek schrijft verder in zijn antwoord op de vraag van de PCG of kopers die eerder hebben gekocht een compensatie kunnen ontvangen: ”Er is geen snippergroen verkocht voor 120 euro. Mocht dat al het geval zijn geweest, dan zou het college niet van voornemens zijn geweest om inwoners die de normale prijs voor snippergroen van 120 euro per m2 zouden hebben betaald geheel of gedeeltelijk tegemoet te komen er zou dan sprake zijn geweest van een normale zakelijke overeenkomst waarbij de gebruikelijke prijs voor snippergroen in rekening is gebracht. Het voorstel van de PCG om te compenseren zou dan een precedentwerking kunnen hebben wat het college niet voorstaat”.

via Verkoop “snippergroen” Cothen.

0 antwoorden

Laat een reactie achter

Wilt u zich mengen in de discussie?
Voel u niet bezwaard om bij te dragen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.