Voorgenomen bezuinigingen VRU

Gegevens Geschreven door Marien Stoel

Tags: brandweer , vru , reorganisatie

Wijk bij Duurstede, 30 maart 2014. De PCG heeft vragen gesteld aan het college over de voorgenomen bezuinigingen bij de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). De PCG wil van het college weten of het college de zorg van de brandweermensen en de vakbond, dat de veiligheid van de inwoners van onze provincie door de bezuinigingen in het geding komt deelt?

Voldoet aan gestelde eisen

Burgemeester schrijft in zijn antwoord: “Voor het college is van belang dat VRU voor Wijk bij Duurstede voldoet aan de gestelde eisen op het gebied van veiligheid en opkomsttijden. Dat is het geval. De veiligheid van onze inwoners is dan ook niet in het geding”.

Niet-operationele functies

“ Zoals is op te maken uit onderzoeken en projecten, richt de VRU zich bij de bezuinigen niet alleen op de repressieve brandweerzorg maar wordt organisatiebreed gekeken. Daarom heeft de VRU het onderzoek laten uitvoeren naar de districtsindeling. Dit heeft geleid tot het voorstel ‘Visie op de VRU-organisatie’ met daarin onder andere het voornemen tot organisatieaanpassing van de hoofdstructuur van de VRU, onder gelijktijdig opheffen van de districten als organisatie- en managementlaag” laat Poppens weten op de vraag welke functies er eerst moeten worden gesaneerd.

Gevolgen ‘Wijkse’ brandweermensen?

Poppens: “Van negatieve gevolgen voor onze lokale brandweer is geen sprake. De huisvesting en voertuigbezetting van beide posten is op orde. Zoals eerder aangegeven voldoet de brandweer aan de gestelde eisen op het gebied van veiligheid en opkomsttijden. Bezuiniging op de vrijwilligers is niet aan de orde. Recent zijn voor de post Cothen-Langbroek drie vrijwilligers aangenomen. De post Cothen-Langbroek beschikt hiermee nu over 28 vrijwilligers. Er is ruimte voor 30 vrijwilligers, de ambitie is dan ook om nog één of twee vrijwilligers te werven. De brandweerpost in Wijk bij Duurstede beschikt momenteel over 28 vrijwilligers terwijl er ruimte is voor 34. De brandweer Wijk bij Duurstede is dan ook recent gestart met een wervingscampagne”.

via Voorgenomen bezuinigingen VRU.

0 antwoorden

Laat een reactie achter

Wilt u zich mengen in de discussie?
Voel u niet bezwaard om bij te dragen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.