Voortgang buurtsuper Langbroek

Voortgang buurtsuper Langbroek2 Gegevens Geschreven door Marien StoelTags: supermarkt , langbroek , politiek , wijk bij duurstede Wijk bij Duurstede, 20 januari 2014. Fractievoorzitter Hans Marchal van de PCG wil van de verantwoordelijk wethouder weten of er op 13 december een beslissing is genomen of er wel/niet een buurtsuper In Langbroek komt.

Bedrijfseconomisch plan

Wethouder Burger laat in een reactie weten: “Van belang is dat er een gedegen bedrijfseconomisch plan ligt en de buurtsuper zodanig wordt opgezet dat er een meerjarig toekomstperspectief is.Zoals eerder aangegeven zijn we over de realisatie van een nieuwe supermarkt in gesprek met Support & Co de Superrr, een organisatie die het beheer van een supermarkt koppelt aan het begeleiden van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Er zijn inmiddels afspraken gemaakt op 13 december jl. met alle betrokken partijen over de noodzakelijke investeringen en er ligt een bedrijfsplan. Een belangrijk punt van aandacht is nu dat er zicht is op het aantal cliënten dat gebruik gaat maken van de Superrr en de jaarlijkse bijdrage die daarbij vanuit de AWBZ en straks de Wmo en andere reïntegratiebudgetten verstrekt kan worden. Er vinden daarover op dit moment gesprekken plaats met zorginstellingen. Gezien de onzekerheid die speelt bij de overgang van AWBZ-taken naar de gemeente vraagt dat meer tijd dan gedacht. De inzet is om eind deze maand over bovenstaande uitsluitsel te hebben en begin februari voorstellen in het college te kunnen bespreken”.

Vrijwilligers

“Onder een deel van de bevolking is de bereidwilligheid aanwezig om zich als vrijwilliger in te zetten voor de buurtsuper” laat Marchal weten en hij vraagt zich af of dit het proces kan versnellen. Burger: “ We willen eerst het traject, bedrijfseconomisch plan, afronden. Mocht dit niet lukken, dan zullen we in overleg met de andere partners bezien welke opties er nog verder zijn. Uw suggestie wordt dan tevens meegenomen”.

via Voortgang buurtsuper Langbroek2.

0 antwoorden

Laat een reactie achter

Wilt u zich mengen in de discussie?
Voel u niet bezwaard om bij te dragen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.