Zondag? Rustdag!

Grote supermarkten en winkeliersvereniging Hart van Wijk pleiten hartstochtelijk voor vrije zondagopenstelling: de vrijheid om elke zondag open te mógen gaan. Ondanks alle storm en commotie houdt de PCG-fractie als coalitiepartner voet bij stuk. Zondag blijft rustdag. De smeekbedes van winkeliers om in 2017 elke zondag hun winkeldeuren te mogen openen, zijn aan dovemansoren gericht. De PCG-raadsfractie blijft tegen en coalitiegenoten GL en SP houden zich aan hun afspraak die in het coalitieakkoord is vastgelegd: geen extra koopzondagen.

PRINCIPIEEL Hoewel de PCG zich bewust is van de toenemende spanning, blijft de fractie bij haar principiële standpunt. “De zondag is voor veel mensen een heerlijke dag van rust”, zegt fractievoorzitter Gerrit Taute. “Tijd voor natuur, familie, kerk of bezinning. Die rust is goed voor ons, ook voor ons als samenleving. Vanuit onze christelijke levensovertuiging is de zondag de daarvoor aangewezen dag. Daarom houden wij graag op deze dag de winkels dicht.”WINKELRUST Naast het religieuze argument zijn er ook economische en sociale argumenten. Taute: “Zondagsopenstelling zorgt voor oneerlijke concurrentie voor kleine winkeliers. Een dag ‘winkelrust’ is bovendien goed voor de diversiteit van het winkelaanbod. Grote ketens hoeven het straatbeeld niet steeds meer te gaan beheersen. Dankzij winkelrust op zondag hebben de kleinere en zelfstandige winkels meer kans om te overleven. Het geeft hen de gelegenheid om op adem te komen. De slager zal zijn eenmanszaak niet zo snel van de hand doen als hij één dag in de week rust krijgt zonder dat hij zijn klanten verliest aan de grote buurman.”

Bovendien biedt een gemeenschappelijke rustdag gemeenschappelijke vrije tijd, stelt Taute. “Een dag waarop familie en vrienden elkaar kunnen ontmoeten, of mensen vrijwilligerswerk kunnen doen. Het wordt voor kerken en verenigingen eenvoudiger om vrijwilligers te vinden voor het ondersteunen van (noodzakelijke) activiteiten. De zondag is een gemeenschappelijk rustpunt dat waarde heeft.”

WINSTLEK Hij heeft begrip voor de wens van de grotere ondernemers, maar is nog niet overtuigd van de omvang waarin winst weglekt. “Extra openstelling brengt extra kosten met zich mee en nauwelijks extra omzet, omdat er ook een verschuiving van zaterdag en maandag naar de zondag zal plaatsvinden. Kleine ondernemers daarentegen dreigen te worden meegetrokken in een 24 uurs economie en komen in ademnood.”

Supermarktmanager Albert Hekkers van Albert Heijn stelde eerder in deze krant dat de supermarkt tien procent van de weekomzet mist als de winkel niet op zondag open mag. Volgens Hekkers is dit puur te wijten aan de verschuiving naar de zondag als winkeldag: “Consumenten compenseren niet op vrijdag of zaterdag, maar rijden op zondag naar Doorn of Bunnik.”

Taute begrijpt dat er inwoners zijn die op zondag willen winkelen, maar vindt dat het belang van kleine ondernemers zwaarder weegt. “Bovendien is inkopen ook een kwestie van plannen.”

VRIJHEID Een forse meerderheid van de kleine winkeliers wil juist wel de vrijheid en flexibiliteit hebben om zelf te kiezen, zegt Hart van Wijk-voorzitter Piet van Leeuwen. “Het is een keus, geen verplichting. En misschien willen ze wel op dinsdag dichtgaan.”

Toch moeten de principiële bezwaren zwaarder wegen, zegt Taute: “Die afweging is gemaakt bij de collegevorming in 2014.”

AFSPRAAK Naar dit coalitieakkoord verwijst ook Wil Kosterman, wethouder Stadspromotie en versterking binnenstad. “Coalitiepartijen SP, GL en PCG hebben gezamenlijk besloten om de regels over de koopzondagen te respecteren en het aantal toegestane koopzondagen in onze collegeperiode niet te wijzigen, tenzij hier een raadsmeerderheid voor is. Tot op heden is dat niet het geval. Het college verruimt hierdoor niet het aantal koopzondagen.”

“Wij hebben begrip voor de wensen van de winkels”, stelt Kosterman, “maar willen ook niet voorbijgaan aan de gevoeligheden van een deel van onze samenleving dat daar principieel bezwaar tegen heeft. Als compromis wordt een aantal extra koopzondagen toegestaan, maar er is niet besloten tot volledige vrijheid.”

Als dit college in het zadel blijft, geldt het coalitieakkoord nog tot 2018. Het nieuwe college zal mogelijk een ander standpunt innemen.

ADEM Is zondagsluiting nog wel van deze tijd? “Ja”, vindt Taute “Zondagsluiting is júist van deze tijd. Het biedt mensen de gelegenheid om op adem te komen in een tijd van steeds toenemende prestatiedruk.”

0 antwoorden

Laat een reactie achter

Wilt u zich mengen in de discussie?
Voel u niet bezwaard om bij te dragen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.