Zorgen om de brandweer

Vragen aan het college van b&w

Geplaatst in ‘t Groentje op: maandag 05 september 2011 om 17:28

WIJK BIJ DUURSTEDE – Het interview in het ‘t Groentje van vorige week met de postcommandant van de brandweer van Cothen-Langbroek was aanleiding voor de PCG vragen te stellen aan het college van b&w. Hans Marchal van de PCG wil een reactie van het college op de geuite zorgenvan de postcommandant en wil tevens van het college horen wat men er aan gaat doen. Ook wil Marchal weten of de gemeenteraad überhaupt nog iets over de Wijkse brandweer te vertellen heeft.
De brandweer is de laatste tijd geregeld onderwerp van gesprek. De PCG heeft in april vragen gesteld onder het motto ‘Brandweer luidt noodklok’. Vervolgens heeft de PCG tijdens de behandeling van de Kadernota 2012-2015 de vinger gelegd bij de negatieve effecten van de bezuinigingen op de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). De PCG riep op om aan de VRU het signaal af te geven dat de bezuinigingen niet ten koste mogen gaan van de brandweervrijwilligers en het ‘Wijkse’ materiaal. De SP-fractie presenteerde begin juli een enquête waarin de pijnpunten en zorgen van de brandweermannen helder naar voren kwamen. Klap op de vuurpijl was voor Marchal het interview in ‘t Groentje met Paul van de Mispel, postcommandant Cothen-Langbroek. Ook hij uitte zijn zorgen en gaf aan een stuk minder enthousiast te zijn over de oprichting van de provinciale brandweer, de VRU. De zorgen die naar voren komen richten zich op de bestuurlijke afstand en de gezagsstructuren. Bureaucratie neemt toe en het werkplezier neemt af. De plannen die in de ‘pijplijn’ zitten, zoals het verlagen van de bezetting van een brandweerauto van 6 naar 4, kunnen ook niet op steun van de postcommandant rekenen. De PCG vindt dat er wat gedaan moet worden met de door de brandweer geuite zorgen. Wat de PCG betreft luidt de brandweer terecht de noodklok. (PeP)

 

0 antwoorden

Laat een reactie achter

Wilt u zich mengen in de discussie?
Voel u niet bezwaard om bij te dragen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.