De luchtballon loopt leeg

De luchtballon loopt leeg…

Recent zijn de ‘Wijkse’ grondexploitaties weer doorgelicht en dit leverde geen fraai beeld op. Het totale saldi van de grondexploitaties is gelukkig nog positief, maar het saldo is wel € 2,2 mln. (!) negatiever uitgevallen dan vorig jaar. De bodem van de reserve grondbedrijf is bereikt en dit betekent dat andere tegenvallers direct ten laste komen van de algemene reserve van de gemeente en hun doorwerking zullen hebben…

De oorzaken van de tegenvaller van € 2,2 mln. ligt bij de aanhoudende problemen op de woningmarkt. Op zich niets nieuws… Toch is er wel zelfreflectie nodig! Ook in Wijk bij Duurstede zijn er in het (recente) verleden fouten gemaakt en is de ‘luchtballon’ mede gecreëerd door veel te positieve ‘plannenmakers’. De financiële onderbouwing bij projecten was gebaseerd op ‘gebakken lucht’, ofwel: veel te rooskleurige grondexploitaties en te hoge grondprijzen! Deze ‘hete’ lucht loopt er nu uit, en dat doet pijn… Mijn stellige overtuiging is dat het ‘Wijkse’ probleem in elk geval kleiner had kunnen zijn, de PCG heeft in de ‘goede tijd’ benadrukt dat het ‘Wijkse’ risicoprofiel onverantwoord hoog was!

Om de vastgelopen huizenmarkt los te krijgen heeft het college eindelijk besloten om de prijzen voor vrije kavels te verlagen. Is dit het ‘ei van Columbus’? De prijs hoog houden heeft helemaal geen zin, maar of deze verlaging effect zal hebben betwijfel ik. Is de prijsverlaging voldoende? Als ik eerlijk ben vrees ik van niet en is er een verdere verlaging noodzakelijk.  Vervolgens is het de vraag of de verlaging van grondprijzen sowieso effect heeft. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is daar somber over. Volgens een woordvoerder hebben enkele gemeenten al geëxperimenteerd met een verlaging van de grondprijzen. Dit leverde weinig resultaat op en de woningproductie nam nauwelijks toe. Kortom, het probleem is vele malen groter dan met een simpele verlaging van de grondprijs zou kunnen worden opgelost.

U begrijpt dat het dilemma ontzettend groot is waar een eenvoudig raadslid ook geen allesomvattend antwoord op heeft… Door het verlagen van de grondprijzen neem je als gemeente nu het verlies. Is dit verstandig? Dan maar hopen op betere tijden en de grond maar ‘vasthouden’? Wie het weet mag het zeggen… Mijn advies is: wees realistisch, laat de luchtballon leeglopen en neem de pijn in één keer! Als dit betekent dat de grondprijzen verder naar beneden moeten is het niet anders… In de tweede plaats roep ik het college op om met gerichte initiatieven de woningbouwproductie te stimuleren. Tenslotte is mijn oproep aan het college om de gemeenteraad continue en directer bij het woningbouwdossier te betrekken. We moeten proberen om met elkaar vaste grond onder de voeten te krijgen!

Hans Marchal/fractievoorzitter PCG

0 antwoorden

Laat een reactie achter

Wilt u zich mengen in de discussie?
Voel u niet bezwaard om bij te dragen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.