Geen leges meer voor collectevergunningen

De PCG-fractie heeft recent vragen gesteld aan het college en gepleit voor het afschaffen van leges voor een collectevergunning. In antwoord op deze vragen laat het college weten dat de legesverordening wordt aangepast. Hierdoor behoeven er vanaf 2017 geen leges meer te worden betaald voor een collectevergunning. De PCG is blij dat het college de suggestie van de PCG overneemt. De opbrengst van een collecte is immers altijd voor een goed doel en er zijn veel vrijwilligers op de been om te collecteren. Per vergunning moest er €71,70 aan leges worden betaald. Afgezet tegen de opbrengst van de collecte en de inzet van de vrijwilligers is dit relatief een hoog bedrag. Met het afschaffen van de leges wordt een positief signaal afgegeven richting de organisaties, de vrijwilligers en de collectanten. Door de afschaffing van de leges loopt de gemeentekas € 639 aan inkomsten mis. Hier heeft de wethouder financiën ongetwijfeld een oplossing voor!

0 antwoorden

Laat een reactie achter

Wilt u zich mengen in de discussie?
Voel u niet bezwaard om bij te dragen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.