Gemeentebegroting unaniem aangenomen!

De gemeentebegroting 2018 is door de gemeenteraad unaniem aangenomen. Dit is voor de derde keer op rij en dat is uniek! Het was de afgelopen jaren een zeldzaamheid dat een begroting unaniem werd aangenomen, laat staan drie keer achter elkaar! Wethouder Hans Marchal is dan ook zeer tevreden. ‘De begroting zit ook goed in elkaar en het financiële toekomstperspectief is gezond. Belangrijk voor de burger: de gemeentelijke lasten stijgen niet, sterker, deze gaan voor 2018 zelfs iets omlaag’.

Hans kijkt tevreden terug op de achterliggende jaren waarin hij ‘de scepter mocht zwaaien’ over de financiën. Hans: ‘De erfenis van het vorige college was niet zo fraai en er moest gestart worden met een stevige bezuinigingsronde. Impopulaire maatregelen waren nodig en aan lastenverzwaring voor de burger konden we niet ontkomen. De jaren daarna hebben we dat gelukkig goed kunnen maken en is de OZB slechts met 0,9% en 1% gestegen. Dit jaar lukte het zelfs om de OZB helemaal niet te verhogen’. ‘In het collegeakkoord werd in 2014 ook afgesproken om de pijn aan de voorkant te nemen om daarna weer aan het bouwen te beginnen. Dit is gelukt!’ Geen lastenverzwaring voor de burger is één, maar daar is niet alles mee gezegd. Als portefeuillehouder heeft Hans meer redenen om trots te kunnen zijn. Hans: ‘Het eigen vermogen van de gemeente is de afgelopen periode met zo’n € 5,2 miljoen gestegen, de gemeentelijke lasten hebben zich ook positief ontwikkeld ten opzichte van de regio, de schulden zijn afgenomen, elk jaar is er een overschot op de jaarrekening geweest en dit college laat een ‘pot geld’ achter voor het volgende college van circa € 5 miljoen (Innovatiefonds). Redenen genoeg om tevreden terug te kijken!

Ondanks de positieve ontwikkeling is het nodig om, gelet op de onzekerheden die altijd op de loer liggen, alert te blijven en de portemonnee van de gemeente goed in de gaten te blijven houden. Aan Hans zal het niet liggen, hij gaat hier de komende vier jaar graag mee door als wethouder Financiën!

0 antwoorden

Laat een reactie achter

Wilt u zich mengen in de discussie?
Voel u niet bezwaard om bij te dragen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.