Kadernota 2011-2014: Een tandje erbij!

Bijdrage van Hans Marchal (fractievoorzitter PCG) bij de behandeling van de Kadernota 2011-2014

Er mogen wel een paar tandjes bij… Ik vermoed dat het college deze reactie verwacht had! Om met de deur in huis te vallen: de PCG-fractie raakt niet opgewonden van de Kadernota. Na het vage ‘Hoofdlijnenakkoord’ van het nieuwe college keken we reikhalzend uit naar de Kadernota. Hier zou toch het inhoudelijk debat losbranden?! Helaas… Voorstel van het college is (te) vaag, er worden geen duidelijke keuzes gemaakt en het voorstel gaat ons niet ver genoeg. Het collegeakkoord moet nog vertaald worden in concrete cijfers en concreet beleid. De nota geeft aan dat 2011 een voortzetting wordt van het bestaande beleid. Hoezo? We hebben toch verkiezingen gehad? Graag ziet de PCG een koersverandering op het gebied van horecabeleid (sluitingstijden), koopzondagen, normen en waarden, buitengebied (krachtige ondersteuning agrariër en ondernemer), kerntakendiscussie, veiligheid enz. Bij de begroting 2011 zal de PCG-fractie op diverse beleidsonderdelen terugkomen. Nu gaat het om de hoofdlijn. Vanaf deze plaats willen we het college aansporen daadkracht te tonen: College, kom op! CDA en VVD: laat je niet ringeloren door de SP! Laat zien dat dit college nieuwe wijn is in nieuwe zakken en dat het geen oude tomatensoep is!

Het motto van de Kadernota is ‘Met gereefde zeilen’. Het is niet de eerste keer dat er een scheepsterm voor de dag wordt gehaald (‘Op stoom’, ‘Scherp aan de wind’). Wat is ‘reven’? Even ‘googlen’ en je weet het… Als er teveel wind staat gaat men reven. Reven is het zeiloppervlak verkleinen. De winddruk op het zeil wordt kleiner, dus de boot gaat minder scheef. Daardoor hoeft u minder te sturen en dus minder te remmen. Vele zeilers willen niet reven, dit vanwege schaamte en onkunde. Denkt u hier maar over na… Het Wijkse schip is met volle zeilen veel te lang doorgegaan. Goedbedoelde adviezen werden in de wind geslagen. Ondanks dat er vaak geroepen werd: ‘Storm op komst!’, werd er geen zeil verminderd, sterker: er werd een zeiltje bij gespannen! De grote vraag is of het reven van de zeilen voldoende is voor het weer wat we verwachten.

College, hoe is het met uw zeilkunst? U heeft weinig tijd gehad om te oefenen. U kunt ook geen ijzer met handen breken en u heeft van het vorige college een hele kluif op uw bordje gekregen. Structurele tekorten op de meerjarenbegroting, een boterzacht dekkingsplan en een vermogen dat de afgelopen jaren zienderogen is afgenomen. Volgens de accountant zal het vermogen bij ongewijzigd beleid over de jaren 2011, 2012 en 2013 nog eens met € 5,1 mln. afnemen. Dit is geen stemmingmakerij, dit zijn feiten! Kortom, er is haast geboden… Vanuit deze invalshoek stelt de aanpak van het college teleur en steun de PCG de Kadernota niet:

–        Het gaat tergend langzaam en de voorgestelde aanpak overtuigt niet. Je kan beter door de ellende vliegen dan je door de ellende slepen! Het C (crisis) -woord is al vaak uitgesproken. Al met al heeft het Wijkse college er ruim anderhalf jaar niets aan gedaan om de gemeentefinanciën op orde te brengen. Nu is door de overgang van het oude naar het nieuwe college weer een jaar verspeeld. Van uitstel komt geen afstel…

–        Het college stelt voor om een bedrag van € 50.000 op te nemen voor nieuw beleid. Advies PCG: niet doen, wat je er nu bij doet, moet er bij de bezuinigingen weer vanaf! Hanteer oud-voor-nieuw principe.

–        Het college kiest voor gemiddeld bezuinigingsscenario. PCG gaat voor meer. Als het meevalt kunnen de teugels gevierd worden. De hete aardappel a.u.b. weer niet doorschuiven! Hoopt u stiekem nog steeds dat het mee gaat vallen?

–        Het college doet geen voorstel om projecten te versoberen, te schrappen of uit te stellen. Hier en daar wat vage bewoordingen. PCG stelt ‘Dorestad zichtbaar’ en ‘Rivierfront’ ter discussie. College, maak alle lopende projecten (financieel)inzichtelijk en leg deze voor aan de raad zodat er keuzes gemaakt kunnen worden!

–        De PCG vreest dat de aanpak van het college leidt tot verhoging van de OZB, begraafrechten e.d.

–        Het college schenkt geen klare wijn over de bezuinigingsrichting. We weten met z’n allen dat we moeten besparen. Dat een en ander ingevuld moet worden is helder, u kunt wel een richting aangeven. De ervaring leert dat bezuinigen voor bestuurders bijna onmogelijk is…

–        De PCG vreest dat de beheerplannen in de knel komen. Al jaren druipt het financiële risico eraf. Vorige college is een kei geweest in het doorschuiven van de beheerplannen. Met de gevolgen hiervan worden we binnenkort geconfronteerd! Onderhoud is op allerlei terrein (wegen, bruggen, groen) van minimaal niveau. PCG vreest dat het er niet beter op wordt…

Voorzitter, er moet bezuinigd worden… De kaasschaaf is niet voldoende (weten we allang)… Het gaat om een keuze op basis van principes en visie in plaats van geld! Een kerntakendiscussie! Kom op! De accountant benadrukt in zijn ‘rapport van bevindingen bij de jaarrekening’ de belangrijke rol van de raad bij het bezuinigingsproces. De raad stelt immers kaders. Toch gaat de PCG-fractie tot de begroting 2011-2014 achter over leunen… Nou ja… De afgelopen jaren heeft de PCG-fractie diverse voorstellen gedaan en initiatief genomen: werkgroep Snoeien om te bloeien, werkgroep jaarrekening/begroting, takendiscussie, bezuinigingsvoorstel, burger erbij betrekken, ideeënbus, etc. Resultaat: ‘gebrande’ vingers! De PCG wacht nu maar even af… Gaat vingers niet opnieuw branden. Bij begroting nieuwe ronde, nieuwe kansen… Begroting 2011-2014 wordt wat PCG betreft een inhoudelijk examen voor het college. College, als u dan lef toont krijgt u onze steun!

Voorzitter, tenslotte… De samenleving is complex, problemen zijn complex, een goede begroting is complex… Wat hebben we allemaal veel wijsheid nodig. ‘Want wijsheid is beter dan robijnen en al wat men begeren mag, is met haar niet te vergelijken’ en ‘Wijsheid is zelfs beter dan krijgswapenen’ zegt de wijze koning Salomo in zijn Spreuken en Prediker. ‘Indien iemand van u wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begere, Die een iegelijk mildelijk geeft en niet verwijt, en zij zal hem gegeven worden’.

 

0 antwoorden

Laat een reactie achter

Wilt u zich mengen in de discussie?
Voel u niet bezwaard om bij te dragen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.