Kadernota 2012-2015: Gezakt… Op naar het herexamen!

Bijdrage van Hans Marchal (fractievoorzitter PCG) bij de behandeling van de Kadernota 2012-2015 op 28 juni 2011

Het college is gezakt voor de Kadernota en krijgt een herexamen! Het zijn best goede leerlingen, maar waarom zijn ze dan toch niet geslaagd? Is het vakkenpakket te zwaar? Zijn de verschillen tussen SP, VVD en CDA toch te groot om tot een goed resultaat te komen? Tot nu toe zijn ze niet verder gekomen dan een ‘brevet van onvermogen’. Misschien moet de directeur van de school (ofwel de gemeenteraad) eens echt boos worden… Naar adviezen van de PCG luistert het college toch niet! Laat het college schoolblijven, zet ze in één lokaal en doe de deur op slot. De tijd van ‘spelen’ en ‘mooie verhalen’ is echt voorbij: het gaat nu om resultaat. Eén keer zakken is niet onoverkomelijk, er is nog een kans: het herexamen! Tijdens de voorbereiding op het herexamen mag er geluisterd worden naar andere leerlingen, er mag zelfs ‘gespiekt’ worden in eerder gegeven adviezen! Leren van eerder gemaakte fouten en dit toegeven is niet verkeerd… Waarom krijgt het college van de PCG een onvoldoende voor de Kadernota?

 

1)    De Kadernota vertoont tot 2015 nog jaarlijks een tekort van circa € 100.000.

2)    Het college kiest ervoor om de begroting 2012 sluitend te maken door een greep te doen uit de algemene reserve.

3)    Er wordt te weinig gesneden in ‘eigen vlees’.

4)    Het college bezuinigd te weinig, kiest te makkelijk voor lastenverzwaring en legt de rekening bij de burger.

5)    Er wordt niet stevig genoeg ingezet op ‘veiligheid’ en cameratoezicht is wegbezuinigd. De PCG maakt zich zorgen over de brandweer en rampenbestrijding. Door de bezuinigingen mogen de vrijwilligers en het ‘Wijkse’ materiaal niet in het gedrang komen!

6)    De openbare ruimte wordt onevenredig zwaar getroffen door de bezuinigingen. Na de bezuinigingen op het openbaar groen en andere onderhoudsbudgetten, wordt nu voorgesteld om de helft van de speelplaatsen te schrappen.

7)    De bezuinigingen op het beleidsveld ‘Zorg, welzijn en onderwijs’ baart de PCG zorgen. Dat het bij Stichting Binding m.b.t. jeugdactiviteiten (houseparty’s e.d.) minder kan is helder. Waar het echter gaat om gezondheidsbeleid (voorlichting drank en drugs), jeugdzorg en probleemjongeren houden we een vinger aan de pols.

8)    Het college besteedt geen aandacht aan immateriële zaken. Het thema ‘Normen en waarden’ lijkt definitief van de agenda verdwenen te zijn. Ook werpt het college zich niet op als hoeder van de zondagsrust. Sterker: het college was voornemens om AH toestemming te geven om op alle zondagen open te zijn. Gelukkig heeft de gemeenteraad de PCG-motie aangenomen die zich tegen deze openstelling uitspreekt.

 

College, stop deze Kadernota snel in de koffer, doe het huiswerk over en ga ‘hard’ blokken voor het herexamen. Dit herexamen vindt bij de begroting plaats. Tussentijds wil de PCG het college graag nog een keer overhoren. Het herexamen moet gehaald worden, er is geen alternatief. Het politieke spel moet maar even aan de kant, college en gemeenteraad moeten deze klus gebroederlijk klaren! Tot slot wenst de PCG-fractie een ieder Gods Zegen toe bij al de te verrichten (gemeentelijke) werkzaamheden.

 

0 antwoorden

Laat een reactie achter

Wilt u zich mengen in de discussie?
Voel u niet bezwaard om bij te dragen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.