Moet de dorpsstraat in Cothen wel breder?

De huidige situatie op de Dorpsstraat in Cothen.

Cothen – Is het nou echt nodig, die verbreding van de Dorpsstraat in Cothen, ten koste van de Boomgaard? De PCG-fractie heeft z’n twijfels en stelt er vragen over aan het college

Ten eerste: ‘‘Zijn de overwegingen die in 2012 golden bij het nemen van dit besluit, nog steeds van toepassing en relevant? Hoe zit het nou met de veiligheid? Is de gemeente niet bezig om maatregelen te treffen voor een probleem dat volgens veel mensen niet (meer) bestaat? Is het mogelijk om zwaar landbouwverkeer om de kern van Cothen te leiden?’’

Hier vindt u de vragen compleet:

Steller vragen: Gerrit Taute

Onderwerp: Verbreding Dorpstraat Cothen

Uit reacties van bewoners blijkt dat er op z’n minst twijfel is over het draagvlak voor verbreding van de Dorpstraat ten koste van (ruim) 1 meter van de Boomgaard. De PCG-fractie heeft deze week met omwonenden van de Boomgaard om tafel gezeten en naar aanleiding daarvan wordt het college verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

– In hoeverre zijn de overwegingen die ten grondslag hebben gelegen aan de collegebesluiten van 2012 voor verbetering van de verkeerssituatie van de Dorpstraat te Cothen nu, in 2015, nog steeds van toepassing en relevant?
– Zijn de veiligheidsproblemen in 2015 zwaar genoeg om de inperking (hoe klein ook) van de Boomgaard (beschermd dorpsgezicht!) te motiveren, ondanks gebrek aan draagvlak?
– Is er eigenlijk wel een probleem met de Dorpsstraat? Of is men bezig om maatregelen te treffen voor een probleem dat volgens de veel mensen niet (meer) bestaat?
– Zijn de mogelijkheden verder onderzocht om het zware landbouwverkeer om de kern van Cothen heen te leiden?
– De wethouder gaf enkele weken geleden in de Wijkse Courant aan het ook jammer te vinden dat de boomgaard wordt aangetast. Ook gaf de wethouder aan dat hij er met de bewoners echt uit wil komen. Betekent dit dat het plan nog niet in ‘beton is gegoten’ en er nog wijzigingen mogelijk zijn? Wat is de bandbreedte van eventuele wijzigingen?
– In dezelfde krant was ook te lezen dat er consensus was bereikt over de plannen. De vraag is dan: met wie is deze consensus bereikt en hoe kan er dan nog zoveel weerstand zijn?
– Wanneer krijgt de gemeenteraad eindelijk de gelegenheid om over dit onderwerp van gedachten te wisselen?

Toelichting:
Sinds de besluiten in het kader van verbetering van de verkeerssituatie te Cothen in 2012, zijn 3 jaren verlopen en veel van de verkeersmaatregelen zijn uitgevoerd, behalve de verbreding van de Dorpstraat. Sindsdien is de situatie belangrijk gewijzigd, het bedrijf van Schoonderwoerd is vertrokken.
Het draagvlak voor verbreding van de Dorpstraat ten koste van (ruim) 1 meter van de Boomgaard lijkt niet (meer) aanwezig, getuige de vele afwijzende reacties op de website http://www.petities24.com/forum/137146/start/25. Een reactie is: ‘Is verkeersveiligheid echt een probleem? Dit wordt niet door iedereen zo ervaren’. Er is vrees voor harder gaan rijden bij verbreding Dorpstraat. Een andere kenmerkende reactie is: ‘Stoort totaal niet. Groen gewoon lekker groen houden. Tis en blijft een dorp hè’.

Formeel is het proces met inwoners wellicht goed gelopen maar er is twijfel bij de uitkomst. als het gaat over draagvlak. Verder is de raad formeel nog niet betrokken bij dit lang lopende proces. Het college heeft in 2012 een besluit genomen, de gemeenteraad heeft zich nog nooit over het concrete plan uitgesproken.

Gerrit Taute/PCG

0 antwoorden

Laat een reactie achter

Wilt u zich mengen in de discussie?
Voel u niet bezwaard om bij te dragen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.