Nieuws over de gemeentebegroting 2012

De Programmabegroting 2012 en de Meerjarenbegroting 2013-2015 van de Gemeente Wijk bij Duurstede zijn op 8 november 2011 behandeld. Hierna vindt u de bijdrage van de PCG aan de begrotingsbehandeling en de amendementen en moties, die door de PCG ingediend of mede ingediend zijn.

De ‘Wijkse’ snelkookpan!

Bijdrage van Hans Marchal (fractievoorzitter PCG) aan de begrotingsbehandeling 2012

Het recept voor de begroting 2012 was bij de Kadernota nog niet gereed. De afgelopen maanden hebben onze koks goed hun best gedaan om snel wat op tafel te zetten. Ze grepen naar de… snelkookpan! Met een snelkookpan wordt de kooktijd verkort en is het mogelijk om energie te besparen. Maar… een snelkookpan heeft wel tijd nodig om op druk te komen waardoor de tijdwinst bij kortere kooktijden beperkt is. Een ander nadeel van de snelkookpan is de smaak: door de afgesloten bereiding gaan gerechten die gelijktijdig in de pan worden bereid naar elkaar smaken en ruiken. Voor fijnproevers is de pan minder geschikt… Gelukkig, een snelkookpan ontploft niet, als de druk te hoog wordt, wordt er stoom afgeblazen… Vanuit de snelkookpan zijn er wat lijnen te trekken naar de ‘Wijkse’ begroting:

1)     De financiële problemen zijn niet van vandaag of gisteren. Het probleem had eerder op de menukaart moeten staan. Waar de PCG al jarenlang de voorkeur geeft aan een zorgvuldig uitgekookt proces (kerntakendiscussie) moest de echte bezuinigingsslag nu in korte tijd worden gemaakt.

2)     Het gevolg van de snelkookpanprocedure is dat qua informatievoorziening en betrokkenheid niet alles even perfect is verlopen. Gelukkig is er onderweg wat stoom afgeblazen, is de boel niet ‘ontploft’ en zijn er enkele bezuinigingen verzacht.

3)     Bij het gebruik van een snelkookpan is voorzichtigheid geboden. De stoom die vrijkomt, is heet en kan brandwonden veroorzaken! Kijk maar naar het resultaat: lastenverzwaring en gevoelige bezuinigingen. De PCG wil het baksel grotendeels mokkend opeten… Onverteerbaar zijn de bezuinigingen op verlichting buitengebied, onderwijsbegeleiding, speelvoorzieningen, muziekverenigingen en muziekonderwijs.

4)     Met alles in de snelkookpan gooien zijn we niet klaar. Dit is pas de eerste stap… De begrotingssaldi zijn flinterdun en het risico druipt er als vettige jus vanaf. De reserves zijn de afgelopen jaren flink opgesoupeerd, één keer het gas wat hoger en alles is weg… De PCG verwacht van het college dat er voor 2013 een zorgvuldig voorbereide maaltijd op tafel komt en dat de gemeenteraad nog nadrukkelijker betrokken wordt bij het opstellen van de menukaart.

De PCG is niet ‘smakeloos’ en zegt graag ‘ja’ tegen een stevige, hapklare brok! Helaas gooiden de collegepartijen op het laatste moment roet in het eten. Een kleine symbolische OZB verlaging had meer prioriteit dan een robuustere begroting of het terugdraaien van gevoelige bezuinigingen. In de politiek kunnen we zo druk zijn met zakelijke ingrediënten en de belangrijkste vergeten… Belangrijke ingrediënten zijn geloof, hoop en liefde. Deze drie zijn naast Gods Zegen onmisbaar voor onze Wijkse samenleving!

 

Amendementen

Door de PCG zijn 3 amendementen ingediend die betrekking hebben op “Muziekonderwijs, Speelvoorzieningen en Onderwijsbegeleiding”

De fracties van CDA, PCG, VVD en SP hebben gezamenlijk een amendement ingediend met betrekking tot “Verlichting buitengebied”

 

Moties

Door de PCG is een motie ingediend aangaande “Bedrijfsvoering/bedrijfsfitness”

De fracties van PvdA, GroenLinks en PCG hebben gezamenlijk een motie ingediend over“Monitoringafspraken voortgang begroting 2012-2015”

 

Uitkomst behandeling amendementen en moties

Het amendement Verlichting Buitengebied, dat ingediend is door PCG en CDA en mede ondertekend door VVD en SP, is door de gemeenteraad aangenomen.

De PCG-motie   Bedrijfsvoering/bedrijfsfitness  is door Ben W overgenomen en wordt uitgevoerd.

Het gezamenlijk amendement over “VVV, Muziekonderwijs en Onderwijsbegeleiding” is door de gemeenteraad aangenomen. Dit amendement is door 7 raadsfracties, waaronder de PCG, ingediend. Hierin komen ook 2 onderwerpen aan de orde van de amendementen die door de PCG afzonderlijk zijn ingediend. Door het aannemen van dit gezamenlijke amendement wordt er minder bezuinigd op: VVV, Muziekonderwijs en Onderwijsbegeleiding. Meer informatie wordt gegeven in de toelichting behorende bij het amendement.

0 antwoorden

Laat een reactie achter

Wilt u zich mengen in de discussie?
Voel u niet bezwaard om bij te dragen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.