PCG: FINANCIEN OP ORDE!

hartMogen we even afrekenen?

Het gemeentelijk huishoudboekje is ook in verkiezingstijd een onderwerp van discussie. Terecht! Het zou raar zijn als dit niet besproken werd! Hoe hebben de gemeentelijke financiën zich deze periode ontwikkeld? Door sommige partijen wordt er in verkiezingstijd redelijk wat onzin de wereld ‘in geslingerd’. Toch apart, de afgelopen drie begrotingen zijn unaniem door de gemeenteraad vastgesteld en nu zulke onzin verkondigen… Wat is er de afgelopen vier jaar op financieel gebied gebeurd?

Om te beginnen… Het huidige college kreeg een ‘mooie’ erfenis mee van hun voorgangers: een forse bezuinigingsopdracht van circa € 1 miljoen structureel! De ‘pijn’ is aan de voorkant genomen en met de samenleving is de handschoen opgepakt. Het resultaat: een structureel sluitende meerjarenbegroting! Een onderdeel van het pakket was helaas wel een stijging van de OZB. Het was op dat moment onmogelijk om een lastenstijging te voorkomen. Dat de grondige aanpak succesvol is geweest blijkt wel uit het vervolg:

· Voor de jaren 2016 en 2017 is de OZB alleen met het inflatiepercentage verhoogd (0,9% en 1%). Voor 2018 is de OZB zelfs helemaal niet verhoogd. Dit is uniek in de Wijkse geschiedenis!

· In verhouding met andere gemeente dalen de woonlasten. Over 2017 stond Wijk bij Duurstede op plaats 3 in de top 5 van ‘dalers’. De lasten mogen verder dalen want, eerlijk is eerlijk, Wijk bij Duurstede is niet de goedkoopste gemeente. Daarnaast zijn wel de leges in onze gemeente relatief laag.

· De afgelopen jaren hield de gemeente elke keer geld over. De jaarrekeningen eindigden allemaal in de ‘plus’.

· Het eigen vermogen van de gemeente steeg in deze periode met € 5,2 miljoen en de algemene reserve vrij aanwendbaar met bijna € 1,3 miljoen!

· Een groot deel van de ontvangen precariogelden (raadsbesluit uit vorige periode!) is niet nodig om de begroting sluitend. Dit geld wordt gereserveerd in een ‘aparte pot’ om andere mooie dingen mee te doen. In deze pot zitten inmiddels diverse miljoenen euro’s!

Samenvattend: Als PCG zijn we trots op onze wethouder financiën wat er is gerealiseerd! De financiën zijn op orde gebracht en dit heeft niets met ‘borstklopperij’ te maken. Dit zijn feiten en die mogen, sterker, moeten in verkiezingstijd worden verteld. Hier mag u ons op afrekenen! Het financiële huis moet op orde blijven en daar steekt de PCG ook de komende periode de handen voor uit de mouwen. Durft u aan ons, ook voor de komende periode, de zorg toe te vertrouwen voor een goede balans tussen voorzieningen en lage belastingen? Ja toch?! Ook wat de financiën betreft raakt de PCG het hart!

0 antwoorden

Laat een reactie achter

Wilt u zich mengen in de discussie?
Voel u niet bezwaard om bij te dragen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.