PCG heeft ‘Hart voor de Zorg’

Ouder worden we hopelijk allemaal. Dan is er ook zorg nodig. Echter de professionele zorg staat al jaren onder druk.

De PCG staat voor waardig ouder worden. Dat betekent dat er hulp moet zijn als dat nodig is.

Onze ouderen wonen steeds langer thuis. Dat is een landelijke ontwikkeling. Echter de zorg om toenemende eenzaamheid en onveiligheid van onze ouderen vraagt een grote inzet van vrijwilligers en mantelzorgers. Hulp bij het omgaan met dementeren is ook zo’n aandachtspunt.

De PCG koestert de grote waarde van het vrijwilligerswerk en de mantelzorgers. De vrijwilligers verdienen waardering van de samenleving. Gelukkig zijn er veel mantelzorgers, mensen die naar elkaar omzien en hulp bieden. Hierbij kan gedacht worden aan buren, familie, kerk etc. Denk maar eens aan ‘Wijk helpt’, ‘Omzien naar elkaar’, ‘Schuldhulpmaatjes’ en andere activiteiten.

De PCG vindt het belangrijk dat u bij “Loket Wijk” van Stichting Binding terecht kunt voor alle mogelijke vragen. Een soort steunpunt voor ‘als het leven pijn doet’. U kunt daar terecht voor advies, ondersteuning op allerlei gebied, eenzaamheid, financiële problemen, huwelijks- en opvoed cursussen, ondersteuning bij echtscheidingspreventie, enz.

Als iedereen zijn of haar steentje bijdraagt kunnen ouderen en zwakkeren in onze samenleving waardig leven en mogelijk oud worden. Er zijn bevlogen vrijwilligers in het hospice die u waardig kunnen bijstaan. Al deze vrijwilligers en betrokkenen verdienen onze steun!

De PCG staat voor de waardigheid van het leven, ook in Wijk bij Duurstede! Op onze website kunt u ons volledige verkiezingsprogramma lezen. www.pcgwijkbijduurstede.nl

De PCG heeft hart voor u en hart voor de zorg! Stem voor de PCG lijst 4

0 antwoorden

Laat een reactie achter

Wilt u zich mengen in de discussie?
Voel u niet bezwaard om bij te dragen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.