PCG stelt vragen over voortgang supermarkt Langbroek

Over een supermarkt in Langbroek is al veel te doen geweest. Komt-ie wel, komt-ie niet… Het laatste lijkt het geval, maar officieel is er al een tijdje niets meer bekend gemaakt. Er is gelukkig wel een Verswinkel gekomen waardoor er toch een voorziening is in Langbroek, maar is de supermarkt nu definitief van de baan? Omdat er vragen over blijven komen trekt de PCG over dit onderwerp nogmaals aan de bel door het stellen van een aantal schriftelijke vragen aan het college.

Stand van zaken

Marco Petri (PCG): ‘Wat is momenteel de stand van zaken wat de supermarkt in Langbroek betreft? Welke ontwikkelingen zijn er de afgelopen maanden geweest?’ Wethouder Jan Burger antwoordt: ‘We hebben van Volksbelang begrepen dat ook de SPAR inmiddels heeft aangegeven het contract eventueel te willen beëindigen.

Afgekocht?

‘Heeft de Spar inmiddels afgezien van het huurcontract en dit afgekocht?’vervolgt Petri. Burger: ‘Op dit moment is het huurcontract tussen Volksbelang en de SPAR Holding nog ongewijzigd. In september vindt hierover een nader gesprek plaats tussen de partijen.’

Andere gegadigden

Petri: ‘Zijn er andere gegadigden om een supermarkt op deze locatie te beginnen?’ Burger: ‘Er zijn op dit moment geen andere gegadigden voor een supermarkt op deze locatie. Eventuele gesprekken daarover zijn de afgelopen periode op niets uitgelopen. Nu er een verswinkel is gevestigd in Langbroek is het bovendien moeilijker geworden om een ondernemer te vinden. De concurrentie is daarmee te hoog om de exploitatie voor een supermarkt sluitend te krijgen.’

Volksbelang

‘Wat wil Volksbelang met deze locatie en welke plannen hebben ze?’ besluit de PCG’er. Burger: ‘Volksbelang heeft aangegeven groot belang te hechten aan de leefbaarheid van het dorp. Nu duidelijk is geworden dat ook de SPAR heeft aangegeven van het contract af te willen, zal er de komende tijd tussen de SPAR en Volksbelang gesproken worden over het stopzetten van het contract. Op dat moment zal Volksbelang ook aangeven op welke andere wijze er invulling kan worden gegeven aan de ruimte (bijvoorbeeld met een geheel ander type winkel of een andere voorziening).’  Bron: Ditiswijk.nl

0 antwoorden

Laat een reactie achter

Wilt u zich mengen in de discussie?
Voel u niet bezwaard om bij te dragen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.