PCG stemt tegen LandschapOntwikkelingsPlan (LOP)

Geschreven door Hans Marchal (fractievoorzitter PCG)

De zes gemeenten De Bilt, Zeist, Utrechtse Heuvelrug, Bunnik, Houten en Wijk bij Duurstede hebben in het kader van Agenda Vitaal Platteland een regionaal landschapsontwikkelingsplan (LOP+) opgesteld. Het LOP+ is een visie op het landschap. Op zich wel aardig…

Waarom heeft de PCG tegengestemd in de raadsvergadering van 2 februari 2010? Om drie redenen… In de eerste plaats omdat het college nauwelijks geld vrijmaakt voor de uitvoering van dit plan. Ten tweede omdat de juridische status van het LOP+  niet duidelijk is. Inmiddels is er sprake van een lappendeken aan visies en plannen: bestemmingsplan, structuurvisie, streekplan, LOP+ etc. Wat is leidend?! Het laatste en grootste bezwaar betreft de belangen van de agrariërs in het LOP+. 

Vanuit de LTO-geledingen zijn diverse kritische kanttekeningen geplaatst bij het ontwerp van het LOP+. De wijzigingsvoorstellen, die uit de inspraakreacties voortkomen hebben deze zorgen echter niet weggenomen. Sterker: er is juist een dikke streep gezet door mogelijke nieuwe agrarische bedrijven langs het Amsterdam Rijnkanaal. Het LOP+ richt zich teveel op kansen voor natuur en nieuwe landschaps-elementen en te weinig op ruimte voor agrarische bedrijven. Kortom, diverse LTO-geledingen zijn al met al zeer ongelukkig met de gang van zaken.

De PCG heeft zich vierkant achter de agrariërs opgesteld en door middel van twee moties geprobeerd om het LOP+ een goede kant op ‘te draaien’. De kern van de moties was om de belangen van de agrariërs duidelijk in het plan te verankeren en dit kenbaar te maken richting de provincie en de andere deelnemende gemeenten. Dit lukte helaas niet: beide moties werden met 9 stemmen voor en 10 stemmen tegen verworpen. Doordat de moties verworpen werden was de stem van de PCG: tegen!

 

0 antwoorden

Laat een reactie achter

Wilt u zich mengen in de discussie?
Voel u niet bezwaard om bij te dragen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.