Praatjes vullen geen financiële gaatjes

Reactie van Hans Marchal (fractievoorzitter PCG) op de jaarrekening 2009

Voormalig wethouder financiën Jan Burger is trots… De jaarrekening 2009 van de gemeente Wijk bij Duurstede wordt afgesloten met een positief saldo van € 61.000. ‘Vier jaar geleden was het tekort nog zo’n € 1,3 miljoen en dat is nu weggewerkt. Alles bij elkaar hebben we de gemeentelijke financiën weer in evenwicht gekregen’. Is de wethouder terecht trots over zijn ‘regeerperiode’? Zijn de gemeentelijke financiën weer in evenwicht? Vermoedelijk weet hij wel beter… De hoogste tijd voor enige nuancering en wat kanttekeningen! In de eerste plaats zegt een resultaat van € 61.000 praktisch niets. Om op het resultaat van € 61.000 uit te komen is er heel wat ‘gegoocheld’! De bepaling van het resultaat is een hoofdstuk apart en laat ik gemakshalve verder buiten beschouwing. Wat zegt trouwens het resultaat als de jaarrekening 2009 volstrekt niet helder maakt in hoeverre de gemeente de voorgenomen plannen heeft uitgevoerd? Als het resultaat wordt afgezet tegen het begrote resultaat 2009 van positief € 336.000 valt het toch € 275.000 ‘tegen’. Ten tweede is het eigen vermogen in 2009 ten opzichte van 2008 met zo’n € 2,3 miljoen afgenomen. Deze afname van het eigen vermogen geeft een beter beeld om de financiële ontwikkeling van het afgelopen jaar te beoordelen. Dit beeld is zorgwekkend… Over de hele ‘regeerperiode’ 2006-2009 daalde het eigen vermogen met circa € 4,6 miljoen! Bij ongewijzigd beleid zal dit vermogen volgens de accountant de komende jaren nog eens met zo’n 5 miljoen afnemen. Hoezo structureel evenwicht? De saldi van de meerjarenbegroting spreekt boekdelen… Tenslotte wil ik nog opmerken dat de gemeente Wijk bij Duurstede in het door de provincie opgestelde overzicht ‘Nota begrotingspositie 2010’ gezakt is van plaats 16 naar plaats 20 (van de in totaal 29 Utrechtse gemeenten). Begrijpt u de trots van de wethouder nog? De ‘praatjes’ zijn mooi, er is echter geen ‘gat’ gevuld! Er ligt een grote uitdaging om de gemeentefinanciën echt gezond te maken. De PCG ‘poetst’ graag mee, tijd voor de schoonmaak!

 

0 antwoorden

Laat een reactie achter

Wilt u zich mengen in de discussie?
Voel u niet bezwaard om bij te dragen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.