Reactie PCG op Nota van Uitgangspunten Bestemmingsplan Buitengebied

Wijk bij Duurstede, 21 april 2012

De Nota van Uitgangspunten is een belangrijk document, de uitgangspunten zijn immers de piketpaaltjes waarlangs het nieuwe bestemmingsplan buitengebied vorm krijgt. De PCG is niet tevreden met de conceptnota en heeft een ‘15 puntenplan’ opgesteld om de nota scherper te stellen:

1)    Uitbreiding bouwvlak tot 2,5 ha voor alle grondgebonden veehouderij, zowel voor primair landbouwgebied als voor het gebied met landschapswaarden.

2)    Uitbreiding dierenaantallen voor intensieve veehouderij moet mogelijk blijven.

3)    Geen landbouwgronden inwisselen voor nieuwe natuur.

4)    De cumelasector (loonwerkers) voldoende vestigings- en uitbreidingsmogelijkheden bieden.

5)    Kleinere spuitzone en ruimte bieden voor teeltondersteunende voorzieningen.

6)    Huisvesting seizoenarbeiders mogelijk maken voor 9 maanden per jaar.

7)    Buitengebied benutten als ‘kraamkamer’ voor nieuwe bedrijven.

8)    Vooruitlopend op landelijke wetgeving de ‘plattelandswoning’ introduceren.

9)    Geen belemmerende en te strikte regelgeving.

10) Kamperen bij de boer: uitbreiden naar 25 kampeerplaatsen.

11) Regelen dat bestaande schuren in aanmerking komen voor nieuwbouw.

12) Ruimere mogelijkheden voor zorgactiviteiten (mantelzorg, kleinschalige zorgvoorzieningen).

13) Soepeler omgaan met omgevingsvergunningstelsel.

14) Niet meewerken aan nieuwe landgoederen.

15) Nieuwvestiging agrarische bedrijven onder strikte voorwaarden mogelijk maken.

 

0 antwoorden

Laat een reactie achter

Wilt u zich mengen in de discussie?
Voel u niet bezwaard om bij te dragen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.