“Startersleningen” een idee van de PCG na 3½ jaar overgenomen

Informatie verstrekt door Hans Marchal (fractievoorzitter PCG)

Ruim 3½ jaar geleden begon de PCG over ‘startersleningen’. Om een lang verhaal kort te maken, vanaf 1 maart 2010 biedt de gemeente de mogelijkheid om een ‘starterslening’ aan te vragen!

De lening is bedoeld voor mensen van 18 tot 30 jaar die voor het eerst een woning kopen. De Starterslening overbrugt het verschil tussen de aankoopkosten van de woning en het bedrag dat de starter maximaal kan lenen volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). De gemeente biedt de lening aan als aanvulling op de eerste hypotheek. Je betaalt meer aan de Starterslening naarmate je meer gaat verdienen. De eerste drie jaar is de lening renteloos en aflossingsvrij.

De Starterslening bedraagt maximaal 20% van de totale verwervingskosten. Afhankelijk van je financiële draagkracht bedraagt deze lening in Wijk bij Duurstede maximaal € 30.000.
De gemeente stelt onder andere als eis dat zowel de banklening als de Starterslening wordt voorzien van de Nationale Hypotheekgarantie (NHG). De verwervingskosten van de te kopen woning mogen bovendien niet meer bedragen dan € 275.000. In totaal is een bedrag van € 260.000 voor leningen beschikbaar. Daarmee kunnen zo’n negen tot tien leningen worden gefinancierd. Bij de toekenning van een lening wordt het principe ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’ gehanteerd. De regeling wordt uitgevoerd door de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn).

Wie een koopwoning op het oog heeft en wil nagaan of een starterlening mogelijk is, kan terecht bij de  tussenpersoon (makelaar, hypotheekbemiddelaar, bank). Voor meer informatie kan men ook terecht bij  de gemeente, bijvoorbeeld op de gemeentelijke website www.wijkbijduurstede.nl > Inwoners > Digitaal loket, of het SVn: www.svn.nl.

0 antwoorden

Laat een reactie achter

Wilt u zich mengen in de discussie?
Voel u niet bezwaard om bij te dragen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.