Uitkomst ideeënbus PCG voor supermarkt Langbroek

Ongeveer twee maanden geleden heeft de PCG de Langbroekers opgeroepen om hun ideeën, wensen en verwachtingen voor een buurtsuper in Langbroek kenbaar te maken.  Enkele tientallen mensen hebben gehoor gegeven aan onze oproep.  Via de ‘ideeënbus’ wil de PCG de Langbroekers graag zelf betrekken bij het opzetten van de nieuwe buurtsuper. De Spar heeft aangegeven dat begin december de nieuwe winkel opengaat.  Gelet op de achterliggende jaren is het lastig om een buurtsuper draaien te houden, het is nodig om met elkaar de schouders eronder te zetten. Het is toch een belangrijke voorziening?! Uit de reacties blijkt dat de levensvatbaarheid voor een supermarkt in Langbroek laag wordt ingeschat, zeker nu de huidige winkel langere tijd gesloten is. Om weer een rendabele winkel terug te krijgen is de inzet van iedereen geboden. Uit de ‘ideeënbus’ blijkt dat de gedachte ‘nu of nooit’ vrij breed leeft. De winkel is, zeker gelet op de ouderen, broodnodig! Met de ‘ideeënbus’ heeft de PCG een steentje willen bijdragen. De ideeën en reacties zijn verwerkt  in deze korte notitie en deze zal worden doorgegeven aan de gemeente, Volksbelang en de Spar-organisatie.

De ‘ideeën’ zijn in diverse groepen te rubriceren:  organisatorische, commerciële, praktische en algemene .

 

Organisatorische ideeën:

1)      Een goede bezorgdienst voor ouderen, gehandicapten en minder valide mensen.

2)      Een andere supermarktorganisatie een kans geven? Heeft een ‘Witte winkel’ meer kans van slagen? Misschien biedt het overstappen op een andere formule en een ander concept meer kans van slagen dan onder de huidige Spar-formule.  Zie als voorbeeld onderstaand concept wat in de ideeënbus werd gestopt:

          Oog voor kwaliteit, aandacht voor mensen

Support & Co is een supermarktorganisatie met oog voor kwaliteit en aandacht voor mensen.

In kleine dorpskernen en stadswijken waar de leefbaarheid onder druk staat, houden wij met veel succes supermarkten draaiende. Hoe? Door in te zetten op kleinschalige service en producten van uitstekende kwaliteit én door kansen te bieden aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Zij krijgen op maat gesneden leer- werktrajecten of zinvolle dagbesteding in een normale werkomgeving aangeboden, de dorpsbewoners kunnen voor hun dagelijkse boodschappen gewoon om de hoek terecht. Deze combinatie van buurtsuper en zorgomgeving maakt van de supermarktketen Superrr een succesformule. Maar dit is nog niet alles; Superrr dient tevens als uitvalsbasis voor het uitvoeren van geindiceerde en niet geindiceerde klussen in de wijk. U kunt hierbij denken aan thuiszorg, onderhoud openbaar groen, maar ook hand en spandiensten bij (oudere) mensen thuis. Zo wordt de zorgvrager een zorgbieder en zorg en leefbaarheid betaalbaar. Dit alleen maar omdat de lokale kracht wordt geactiveerd.

Verken uw mogelijkheden
Op dit moment beheren we veertien winkels en een dependance in een verzorgingstehuis. We nodigen gemeenten, zorginstellingen, woningcorporaties en overige sociaal-maatschappelijke organisaties uit om samen met ons de mogelijkheden te verkennen van een lokale kwaliteitssupermarkt met een bijzondere sociale signatuur.

 

3)      Het idee is geopperd om de buurtsuper in te kleden als een sociale, gezellige ontmoetingsplaats waar ook een bakje koffie kan worden gedronken.

4)      Van diverse kanten is erop gewezen dat het gezamenlijk optrekken van gemeente, brancheorganisatie, beheerder en (potentiële) klanten van levensbelang is voor de buurtwinkel.

 

Economisch ideeën:

1)      Het opzetten van een kleine winkel (niet te groot) waardoor kosten voor de ondernemer laag kunnen blijven.

2)      Het opzetten van een aparte huurconstructie: de huurprijs relateren aan de omzet (eerste jaar lage huur , vervolgens toegroeien naar een meer reële huurprijs).

3)      Een aanvaardbare, structurele gemeentelijke financiële bijdrage om de buurtsuper draaiend te houden.

 

Commerciële ideeën:

1)      Bij de opening van de winkel een grote openingsactie organiseren. Door zo’n actie zet de Spar zichzelf weer goed op de kaart. Een openingsactie met leuke prijzen trekt extra bezoekers.

2)      De eigenaren die de Spar gaan runnen moeten zich voorstellen aan de inwoners. Hierdoor raakt Langbroek bekent met deze personen en kan er een persoonlijke binding ontstaan.

3)      Inspelen op lokale gebeurtenissen en acties, particuliere initiatieven ondersteunen zoals verkoop oliebollen van de kerk en tompoezen op de Brink met Koninginnedag. De buurtsuper moet zich ook vertegenwoordigen tijdens de Schapenmarkt, rond activiteiten bij SVL en bij andere actualiteiten zoals een koek-en-zopie-tent als er wordt geschaatst. Doorr op de actualiteit in te spelen worden contacten gelegd en worden contacten verstrekt.

4)      De lokale buurtsuper moet gebruik maken van ‘social media’ waardoor de binding met de klanten wordt versterkt. Vraag bijvoorbeeld tips over de inrichting en het assortiment aan het publiek en doe een leuke ‘Like, deel en Win actie’.

5)      Geen openstelling op zondag.

6)      Klacht bij vorige buurtsuper was de prijsstelling. De nu veelgehoorde oproep is: ‘Doe wat aan de prijsstelling’! Alleen de ‘vergeten boodschap’ werd in de buurtsuper gedaan omdat het verder te duur was. Als de indruk van de hoge prijzen onterecht is laat dan door een prijsvergelijking zien dat dit niet zo is. Hang deze vergelijking op in winkel en maak dit via social media bekend.

7)      Kant en klare avondmaaltijd pakketten en veel vers producten. Zorg dat de buurtwinkel origineel is en dat er wordt meegedacht met de klant. Dit kan bijvoorbeeld door avondmaaltijden samen te stellen en complete pakketten (incl. recept) aan te bieden. Het ligt hierbij voor de hand om te kiezen voor makkelijke en snelle gerechten.

8)      Ervoor zorgen dat het assortiment wordt vergroot en goed wordt bijgevuld. Bij de ‘oude’ Spar waren producten vaak uitverkocht of uit het assortiment gehaald.

9)      Leverancier worden van diverse lokale organisaties. Zorg dat de buurtsuper daar een ‘voet tussen de deur’ krijgt! Vraag bij de scholen, de kerken, SVL e.d.  of je leverancier mag worden. Maak een offerte en spreek een korting af.

10)   Het aanbieden van streekproducten (fruit, kaas, melk, groenten).

 

Praktische/algemene ideeën:

1)      Een algemene oproep aan de Langbroekers om zo veel mogelijk in de eigen plaats te kopen. Uiteindelijk is dit het beste instrument om met elkaar de buurtsuper in de ‘lucht’ te houden! Het gaat uiteindelijk toch om de omzet…

2)      Bredere enquête uitzetten om te peilen wat er onder de bevolking leeft. Waarom gaat u niet naar de buurtsuper? Wat is nodig om u erheen te krijgen? Waar doet u nu uw boodschappen? Etc.

3)      Een brief rondsturen aan alle inwoners waarin wordt aangedrongen om meer boodschappen te doen bij de buurtsuper.

4)      Uitvoeren van een gedegen en zorgvuldig marktonderzoek (in samenwerking met de Kamer van Koophandel). Wat zijn de (on)mogelijkheden van een buurtsuper in Langbroek? Is en blijft het trekken aan een ‘dood paard’?

5)      Zorg dat er een pinautomaat komt in de buurtsuper. Een pinautomaat zorgt voor extra mensen in de winkel. Deze mensen kunnen een impuls aankoop doen, daarnaast wordt de locatie van de winkel beter bekend.

6)      De buurtsuper combineren met de postkantoorfunctie. Ook dit zorgt, evenals de pinautomaat, voor meer ‘aanloop’.

 

0 antwoorden

Laat een reactie achter

Wilt u zich mengen in de discussie?
Voel u niet bezwaard om bij te dragen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.