Versobering verkeersmaatregelen Cothen: kortetermijnpolitiek?

Wijk bij duurstede, 1 december 2012

Het verkeer houdt de Cothense gemoederen al enige jaren bezig. Dat er wat moet gebeuren is voor de meeste Cothenaren wel duidelijk.  Op 14 juni jl. organiseerde de gemeente een informatieavond en werden er plannen gepresenteerd, die samen met een meedenkgroep zijn gemaakt. De reacties op de plannen waren divers: voor sommigen waren de maatregelen afdoende, voor anderen gingen de maatregelen lang niet ver genoeg. De mensen verlieten de bijeenkomst met het idee dat er eindelijk wat gaat gebeuren. In het kader van de gemeentelijke bezuinigingen zijn de plannen echter gewijzigd. Er zijn versoberingsmaatregelen geformuleerd die € 237.000 opleveren. In de toelichting op de begroting geeft het college aan dat dit in overleg met de inwoners is gebeurd. De PCG heeft toch wel wat vragen bij de versoberingsmaatregelen. Een belangrijk aspect is dat de besparing geen structureel effect heeft op de gemeentebegroting, het gaat om een éénmalig voordeel op de grondexploitatie. De PCG bagatelliseert dit zeker niet maar er mag geen sprake zijn van verkeerde zuinigheid. In eerste instantie was er € 500.000 gereserveerd voor verkeersmaatregelen waarbij gevreesd werd dat dit niet genoeg zou zijn. Is het resterende bedrag van ruim € 2,5 ton voldoende om effectieve verkeersmaatregelen te nemen? De PCG is bang voor kortetermijnpolitiek waardoor het verkeersprobleem niet voldoende wordt opgelost en er aanvullende maatregelen nodig zijn. De PCG vraagt zich daarnaast af of er voldoende draagvlak is voor het aangepaste plan. Zijn de maatregelen besproken met de inwoners en de diverse verkeers(werk)groepen? De PCG heeft middels schriftelijke vragen deze kwestie voorgelegd aan het college.

Hans Marchal, fractievoorzitter PCG

0 antwoorden

Laat een reactie achter

Wilt u zich mengen in de discussie?
Voel u niet bezwaard om bij te dragen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.