Blog Marco, Proef kermis op zondag!

Het is nu mijn beurt om mijn ervaringen in de Wijkse politiek aan het papier/website toe te vertrouwen. Het is ongelofelijk hoe snel de tijd voorbij gaat. Het is alweer een jaar geleden dat er verkiezingen waren en dat onverwachts Hans Marchal wethouder werd.

Wie o wie zou het ontstane gat opvullen in de fractie? Na een volledige raadsperiode 1998-2002 als gemeenteraadslid aan de zijde van Hans ooit meegedraaid te hebben had ik niet gedacht dat ik nog een keer gemeenteraadslid zou worden. Nu in de bank als coalitiepartij met als fractievoorzitter Gerrit Taute.

Wat viel mij op? Sinds 2002 heeft het dualisme intrede gedaan, is alles digitaal geworden (Alles gaat nu via een tablet!) De gemeente veranderd in een regiegemeente, ambtelijke fusie met Houten, participatiemaatschappij, participatieladder. De veranderingen gaan in een hoog tempo!

Actueel – Proef met kermis op zondag!

Met het twee keer indienen van schriftelijke vragen en het indienen van een motie over de proef met kermis op zondag was het de afgelopen een drukte van belang. Je word tijdens je dagelijks werk gebeld door journalisten zelfs van een landelijke krant. Het leek wel kermis in de gemeenteraad. Met een goede inspreker Matthijs van Wiggen namens de Hervormde gemeente is geprobeerd de gemeenteraad op andere gedachten te brengen. Uiteindelijk heeft de motie (ondersteund door de CDA fractie) het niet gered. Jammer, maar de raadsleden van de andere fractie hadden begrip en worstelden flink met de motie. De strijd is nog niet gestreden na de proef komt er een brede evaluatie.

6 raadsleden stemden voor de motie. (dus vóór het niet uitvoeren van de proef met kermis op zondag) Een raadslid bleek achteraf per abuis verkeerd te hebben gestemd en zou ons anders hebben ondersteund. Dus eigenlijk 7 van de 17 (er waren 2 raadsleden afwezig)

Veel fracties werden door de wethouder Wil kosterman over de drempel getrokken omdat het een proef/experiment betrof en omdat er uitgebreid geëvalueerd gaat worden.

Het viel me op dat veel fracties en de wethouder vonden dat de kerkdiensten gevrijwaard moesten blijven van verstoringen. Of men zich realiseert dat ook opbouwen en afbreken kan leiden tot verstoringen was minder duidelijk.

Zowel de kerkbesturen en omwonenden zullen dit dossier blijven volgen en zo nodig dit heikele punt opnieuw onder de aandacht brengen.

Tot slot:.

Vindt u christelijke politiek belangrijk in Wijk bij Duurstede?

Kom dan ook eens naar het fractieoverleg, denk en praat mee.

Van harte welkom!

Marco Petri, Raadslid PCG

0 antwoorden

Laat een reactie achter

Wilt u zich mengen in de discussie?
Voel u niet bezwaard om bij te dragen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.