Over ons

De PCG is een lokale politieke partij met een christelijke signatuur. Zij heeft geen enkele binding met een landelijke politieke partij. De PCG vaart dan ook een eigen koers en bepaalt geheel zelfstandig de richting en wijze van politiek bedrijven. Daarbij is de Bijbel richtinggevend voor het doen en denken.

Concreet betekent dit dat de PCG onder andere opkomt voor de zwakkeren in de samenleving, dienstbaar is voor de burgers van de Gemeente Wijk bij Duurstede en die met woord en daad bijstaat. Tot Uw dienst!

De rechtsvorm van de PCG is een vereniging met statuten die notarieel zijn vastgelegd. De vereniging is gevestigd in de Gemeente Wijk bij Duurstede en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht. Leden van de vereniging zijn natuurlijke personen, die zich daartoe bij het bestuur hebben aangemeld. De vereniging telt ongeveer 80 leden. De contributie voor een lid bedraagt slechts € 7,50 per jaar. Wilt u graag lid worden van de PCG vul dan hieronder het formulier in. U kunt ons natuurlijk ook gewoon bellen.

Doelstelling

Bij het besturen van de gemeente blijft de PCG aandacht besteden aan normen en waarden.Dat is de belangrijkste basisvoorwaarde voor het prettig samenleven van burgers. Waarden en normen zijn het cement van de samenleving. Een leefbare samenleving wordt gedragen door goede relaties. Het gaat daarbij om relaties tussen: mensen in gezin of buurt, politici en burgers, zorgverleners en zorgdragers, en tussen mens en natuur. Vanuit deze overtuiging wil de PCG werken aan een waarde(n)volle samenleving.

Doelstelling Protestant-Christelijke Groepering:

      • Het beïnvloeden van de gemeentepolitiek, los van de landelijke partijpolitiek, door het voeren van een principieel beleid, waarbij de Bijbel als Gods Woord richtinggevend is
    • Het betrekken van de inwoners van de gemeente Wijk bij Duurstede bij de gemeentepolitiek

Bestuur

Het bestuur van de PCG bestaat uit een groep enthousiaste mensen. Klik hier voor de foto’s en de namen.

Giften of contributie

Voor het overmaken van contributie of giften kunt u gebruik maken van bankrekeningnummer: NL 58 ABNA 05 51 20 04 64 ten name van PCG Langbroek onder vermelding van contributie dan wel gift

Bezinning

Schaakspel

“Zo is als het ware heel het grote wereldgebeuren één machtig schaakspel van zwart tegen wit. Wij mensen zijn pionnen, levende pionnen, sommigen van ons zijn raadsheren of kaste­len. We staan allen in dienst van een macht die groter is dan wijzelf. We kunnen staan aan de zijde van Wit, aan de zijde van het Licht, we kunnen ook onze krachten stellen in dienst van zwart, in de macht van de boze. Het spel duurt nu al vele eeuwen. Wit plaatst zijn stukken vooruit, zwart valt er op aan. Soms slaat zwart een belangrijk stuk in de verdedigingslinie van Wit, en dan droomt hij van overwinning. Maar al die zetten van zwart, hoe geniaal ook, hoe schijnbaar vernietigend ook, ze passen alle in het wijze, grote plan van Wit. Die ene Schaak­speler heeft het spel in handen, zelfs elke zet van de tegenpartij wordt door Hem geregeerd. Ten slotte zal blijken, dat alles wat een overwinning van zwart leek, niet anders is dan één machtige triomf van Hem.”

Prof. Dr. J.H. Bavinck    Uit: ’Het raadsel van ons leven’