HISTORIE

2011    2010    2006    2002    1998    1996    1994    1989    1970   1960

2013

Op de ledenvergadering van 25 november 2013 geeft Hans Marchal een toelichting op het verkiezingsprogramma.
Hij memoreert aan de heer J. Gardenier die net overleden is en ook lijsttrekker is geweest van de PCG.

Het ledenaantal is inmiddels de 100 gepasseerd en inmiddels staat de teller op 110 leden. Hij wijst op de nieuwe (jonge) leden zoals Matthijs Huntelerslag en Frans Hendrik Achterberg.

Ds. C.J. Barth spreekt op uitnodiging over het onderwerp: “Wat is christelijke politiek in een beginsel politiek?”

2012

In de ledenvergadering van 5 maart 2013 heeft dhr. D.J. van Os aangeven zijn bestuurstaken te willen neerleggen.
Er zijn 2 nieuwe bestuursleden benoemd in de personen van dhr. T.J. Doornenbal en dhr. J. Reijm

Dhr. J. Marchal blikt terug op de inmiddels al weer 3 jaren die verstreken zijn van deze termijn. In zijn terugblik geeft hij aan dat de fractie probeert het Woord van God in haar raadswerk voor het voetlicht te brengen. Hierin is elke keer weer nodig de leiding en de Zegen van de Heere.

Lezing van Dhr. L.P. Dorenbos ‘Hoe houden we ons dorp c.q. stad schoon?’
Hij begint zijn referaat met het lezen van Deut. 17 vers 19. Daarin staat dat we elke dag moeten lezen en leren uit Gods woord opdat wij ons niet verheffen. De koning moet een afschrift maken van Zijn wet. Daarmee verwijst hij naar D.V. 30 april as. waarop Zijne Koninklijke Hoogheid Willem – Alexander koning hoopt te worden.
Nederland kan alleen verder als we het Woord als leidraad gebruiken, dit geldt ook voor ons koningshuis.

Verder gaat hij in op de grote problematiek rond de jeugdzorg en in het verlengde daarvan ook de problematiek rond seksualiteit.
In het kader hiervan daagt hij de vergadering uit een commissie op te richten die onderzoek doet naar de problematiek van de jeugdzorg.

2011

In de openbare algemene ledenvergadering van 14 november wordt het 50 jarig bestaan van de PCG herdacht in het Hervormd Centrum op de Brink te Langbroek. Fractievoorzitter Hans Marchal laat daarbij in vogelvlucht de afgelopen 50 jaar de revue passeren. Na de pauze houdt Dr. Roelof Bisschop een referaat met als thema ‘Doe wel aan alle mensen:  Christelijke politiek in de 21steeeuw’.

2010
De PCG behaalt een prachtig verkiezingsresultaat en krijgt weer twee zetels in de nieuwe gemeenteraad. Deze 2 zetels worden bezet door Hans Marchal (fractievoorzitter) en Gerrit Taute.

In de kern Langbroek scoorde de PCG het hoogst met maar liefst ruim 51% van de uitgebrachte stemmen. In de gehele Gemeente Wijk bij Duurstede kreeg de PCG 1.057 stemmen. Dat is bijna 11% van alle uitgebrachte stemmen. In rangorde blijft de PCG de zesde partij binnen de gemeenteraad.

2006
De PCG behaalt nipt de tweede zetel, die door Gerrit Taute wordt ingenomen.

2002
De PCG verliest bij de verkiezingen in 2002 de tweede zetel.

1998
In 1998 haalt de PCG nipt een tweede zetel, die Marco Petri de daaropvolgende 4 jaar inneemt.

1996
In 1996 worden de gemeenten Langbroek en Cothen ingedeeld bij de gemeente Wijk bij Duurstede. De PCG komt 18 stemmen te kort voor een tweede zetel en de partij neemt met één zetel plaats in de gemeenteraad van Wijk bij Duurstede, die Hans Marchal tot nu toe bekleedt.

1994
Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Langbroek worden dhr. J. Gardenier en dhr. J. van Garderen raadslid en dhr. J. Marchal (Hans) zelfs wethouder, toen de jongste van Nederland.

1989
Op 13 december 1989 wordt de PCG als vereniging officieel opgericht.

1970
Vanaf 1970 vertegenwoordigen dhr. C.J. Marchal (de vader van het huidige raadslid) en dhr. H. Achterberg de PCG in Langbroek. Behalve zij zijn ook dhr. C. Meijers, dhr. H. M. Jansen en dhr. J. Gardenier namens de PCG actief in de gemeenteraad van Langbroek. Dhr. C.J. Marchal is bijna onafgebroken wethouder tot zijn afscheid in 1994.

1960
Rond 1960 wordt de PCG opgericht en worden dhr. Joh. van Ginkel en dhr. S. Imminkhuizen wethouder in de voormalige gemeente Langbroek.