Hans Marchal

Hans Marchal

Wethouder

Wethouder

LANGBROEK
 
0343-563590
E-mail: hmarchal@wijkbijduurstede.nl

 

Portefeuille
Financieel beleid, belastingen en onroerend goed
Milieu, energie, duurzaamheid en natuurontwikkeling
Beheer openbaar groen, wegen, water, bruggen, vastgoed
Ruimtelijke ordening (inclusief Handhaving)
Afvalverwerking en riolering

Raadsleden

Steunfractieleden

Jan Dirk de Bruijn

Jan Dirk de Bruijn

Fractievoorzitter

Ondernemer

WIJK BIJ DUURSTEDE
 
E-mail: J. de Bruijn
 
Marco Petri

Marco Petri

Raadslid

Rijksambtenaar Binnenlandse Zaken

WIJK BIJ DUURSTEDE

Tel: 0343-574805
E-mail: m.petri

Arie van Vliet

Arie van Vliet

Raadslid

Verkoopmanager autobranche

LANGBROEK
 
E-mail: A. van Vliet
 
Gerrit Taute

Gerrit Taute

Steunfractielid
Teus Jan Doornenbal

Teus Jan Doornenbal

Steunfractie-/bestuurslid

Dagelijks bestuur

Bestuur

Janco Pitlo

Janco Pitlo

Voorzitter

Tel: 06-25034125
E-mail: voorzitter

Hans Vervat

Hans Vervat

Secretaris

Tel. 06-10772645
E-mail: secretaris

Gerrit Taute

Gerrit Taute

Penningmeester

E-mail: penningmeester

Ad Aarts

Ad Aarts

Bestuurslid
Teus Jan Doornenbal

Teus Jan Doornenbal

Bestuurslid