Vergaderen

Voor alle data geldt: Deo Volente

Fractieoverleg

De week voor de raadsvergadering houdt de PCG fractieoverleg bij één van de bestuurs- of raadsleden. Dit overleg begint om 20.15 uur. U bent van harte welkom om over actuele onderwerpen mee te praten. Vanzelfsprekend kunnen ook andere onderwerpen aan de orde worden gesteld.

Voor meer informatie over het fractieoverleg of om uw komst door te geven, kunt u contact opnemen met Jan-Dirk de Bruijn (mail: jdebruijn@pcgwijkbijduurstede.nl). Ga naar de agenda voor de vergaderdata.

Avond van de Raad

De avond van de raad van de Gemeente Wijk bij Duurstede begint om 19.30 uur. Deze avond  omvat de zogenaamde voorbespreking en de gemeenteraadsvergadering. Bij besluitvorming over kadernota en begroting kan van het begintijdstip worden afgeweken.

De avond van de raad begint met het voorbespreken van een aantal onderwerpen. Aan deze bespreking kan een raadslid of een lid van de steunfractie van elke politieke partij deelnemen. De bespreking heeft tot doel de raadsfracties te informeren over belangrijke zaken die aan de orde zijn. Ook dient deze informatie voor de beeld- en oordeelsvorming van raadsleden over onderwerpen die behandeld worden in de gemeenteraad. Na de voorbespreking vindt de eigenlijke raadsvergadering plaats. Ga naar de agenda voor de vergaderdata.