Regelmatig wordt er door de PCG vragen gesteld en moties ingediend. We hebben alle vragen en moties betreffende tal van onderwerpen netjes voor u op een rij gezet Op de pagina’s, waarvan de link hiernaast is weergegeven, staan de vragen die de PCG gesteld heeft aan BenW en de beantwoording daarvan door BenW. Ook vindt u hier de amendementen, de moties en overige politieke aangelegenheden die door de raadsfractie van de PCG naar voren zijn gebracht.

Vanaf mei 2009 kunnen de onderliggende documenten geraadpleegd worden.

Voor het raadplegen van het archief heeft u Adobe Reader nodig. Download: Adobe reader hier.