december 2009
30-dec Vragen over de stand van zaken woningbouw Witlastraat 2 
30-dec Vragen over de Giro d’Italia
30-dec Vragen heroverweging bouw woningen Witlastraat (2)                           
24-dec Vragen over de Verkeers(on)veiligheid Zuidwijk.
21-dec Vragen spuitzonekwestie en plattelandswoning
14-dec Vragen vandalisme Langbroek
7-dec PCG verantwoordingsdebat
november 2009
30-nov Vragen aanbesteding thuiszorg
30-nov Brief 1 op 1 aanbesteding thuiszorg
21-nov Vragen subsidie Quick Wins binnenvaart
17-nov Memo langzaam verkeer
17-nov Motie landbouwvoertuigen en werkmaterieel
10-nov PCG dient met CDA een amendement in over de begroting 2010
1-nov Reactie PCG op begroting 2010-2013 Schipbreuk!?
1-nov BEZUINIGINGSVOORSTEL PCG: ‘WIJK MOET AFSLANKEN’
oktober 2009
29-okt WbD beantwoordt vragen PCG Stimuleringsgelden schoolgebouwen
26-okt PCG stelt vragen aan het college over vergunning paranormale beurs
9-okt WbD beantwoordt vragen PCG Grondprijzen gemeenten/bijdragen Rijk en Provincie
1-okt Reactie op begroting 2010
september 2009
19-sep Vragen grondpriizenbijdragen Rijk en Provincie
8-sep Motie landbouwvoertuigen
1-sep Leve de boekhouder, door Hans Marchal
1-sep Bezuinigingsvoorstel 2010-2013, WbD moet afslanken!
1-sep Toelichting Bezuinigingsvoorstel 2010-2013
1-sep Cijfers Bezuinigingsvoorstel 2010-2013
augustus 2009
22-aug Vragen konijnenplaag begraafplaats Groenewoud Cothen
14-aug Vragen stand van zaken Groenestein
14-aug Vragen communicatie omwonenden Viela Kresj
1-aug Vragen hagelkanonnen – subsidiemogelijkheden en diversen
juli      2009
25-jul Vragen stand van zaken spuitzonebeleid Joliceterrein
25-jul Vragen crisisgeld scholen
1-jul Hagelschade, PCG voelt en knokt met fruittelers mee
juni     2009
13-jun Vragen vertraging hagelkanonnen (2)
13-jun Vragen bomenkap Amerongerwetering
1-jun Kadernota 2010-2013: WbD: Quo Vadis?
mei     2009
29-mei WbD beantwoordt vragen PCG over plaatsing hagelkanonnen
29-mei WbD beantwoordt vragen PCG over golfterrein Groote Maat
23-mei PCG op de bres voor agrariers bij toekomstig natuurgebied Overlangbroek
23-mei PCG stelt vragen over status golfterrein Groote Maat
16-mei PCG legt vinger bij wegzakkende bermen Langbroek
16-mei PCG stelt vragen over vertraging plaatsing hagelkanonnen
16-mei PCG geschokt door paranormale beurs in WbD
16-mei WbD beantwoordt vragen PCG over wegzakkende bermen Langbroek
april    2009
29-apr WbD beantwoordt vervolgvragen PCG over spuitzones
27-apr De 10 aanbevelingen van de PCG voor de aanpak van de economische crisis
24-apr WbD beantwoordt vragen PCG over gemeentebrede navolging dorpsplatform Langbroek
24-apr WbD beantwoordt vagen PCG over herziening bestemmingsplan buitengebied
18-apr PCG stelt opnieuw vragen over spuitzones
7-apr PCG pleit voor gemeentebrede navolging van “Langbroeks dorpsplatvorm
3-apr WbD beantwoordt vragen PCG over hulp ondernemers tijdens crisis
3-apr PCG vraagt uw mening over aanpak kredietcrisis
maart 2009
27-mrt PCG vraagt college herziening bestemmingsplan “Buitengebied 2003” breder op te pakken
27-mrt GroenLinks en PCG: “Reserveer deel van besparing op leerlingenvervoer voor fonds
schrijnende gevallen”
24-mrt PCG wil dat gemeente aansluit bij SIRE-campagne “Onbewust asociaal”
16-mrt WbD beantwoordt vragen PCG over hulp ondernemers tijdens crisis
14-mrt PCG vraagt aandacht voor hulp ondernemers tijdens crisis
12-mrt WbD beantwoordt vervolgvragen PCG over spuitzone Joliceterrein
7-mrt PCG stelt vragen over afwijzen subsidie Open Jeugdwerk De Brug
6-mrt WbD beantwoordt vragen over hondenpoepbeleid
3-mrt PCG, CDA en BB pleiten in motie voor realisering loods fruitteler
februari 2009
21-feb PCG stelt opnieuw vragen over spuitzone Joliceterrein
7-feb PCG pleit voor herziening hondenpoepbeleid
januari 2009
23-jan WbD beantwoordt vragen PCG over herinrichting stadshaven
23-jan Wethouder Burger schrijft memo naar aanleiding van vragen PCG over crisis
21-jan PCG stelt vragen over gevolgen crisis voor Wijkse bouwprojecten
21-jan PCG vraagt college of begroting 2009 ‘recessieproof’ is
20-jan Telers kunnen gaan ‘knallen’!
20-jan Motie PCG over toepassing hagelkanonnen aangenomen
13-jan PCG roept gemeente op vrijwilligersverzekering juist aan te wenden
9-jan Wbd beantwoordt vragen PCG over uitvoering motie spuitzones
december 2008
20-dec PCG dringt bij gemeente aan op antwoord gemeente over uitvoering motie spuitzones
12-dec Gemeente beantwoordt vragen PCG over informatievoorziening Joliceterrein
10-dec Gemeente beantwoordt vragen PCG bermonderhoud
9-dec PCG wil dat gemeente zich uitspreekt tegen golfbaan Grote Maat
november 2008
29-nov PCG adviseert gemeente verzekering af te sluiten voor vrijwilligers
22-nov PCG maakt zich zorgen over bermonderhoud
18-nov PCG en CDA pleiten voor puntjes op de i Oranjehof
18-nov Zowel amendement als motie Piet de Springer-school halen geen meerderheid
11-nov PCG wil actievere houding van provincie Utrecht inzake veiligheid
11-nov WbD neemt amendement van PCG aan om politiesurveillanten langer aan te houden
11-nov PCG stemt tegen begroting 2009
oktober 2008
28-okt PCG pleit in motie voor fietspad Wijk bij Duurstede – Leersum.
28-okt PCG krijgt geen raadsmeerderheid achter zich
15-okt PCG pleit voor gemeentelijke campagne tegen taalverruwing
10-okt WbD beantwoordt vragen over fietspad tussen Wijk bij Duurstede en Leersum
7-okt PCG, CDA en BB verzoeken college onderzoek te doen naar aanpassing spuitzonebeleid
4-okt PCG noemt reactie college op notitie hagelkanonnen “teleurstellend”
3-okt College ontdekt “geen nieuwe informatie” in notitie PCG over hagelkanonnen
september 2008
27-sep PCG stelt vragen over fietspad tussen Wijk bij Duurstede en Leersum
19-sep WbD is enthousiast over voorstel PCG om burgerleden in welstandscommissie op te nemen
13-sep PCG pleit in notitie voor toepassen hagelkanonnen
13-sep Gemeenteraad neemt voorstel PCG om raadsvergaderingen uit te zenden over
9-sep WbD beantwoordt vervolgvragen PCG over bebouwing in spuitzone Joliceterrein
5-sep WbD beantwoordt vragen PCG over procedure rond fitnessgelegenheid Hoogstraat
augustus 2008
30-aug PCG wil raadsvergaderingen uitzenden op internet
29-aug PCG stelt vervolgvragen over bebouwing in spuitzone Joliceterrein
25-aug WbD beantwoordt vragen PCG over mogelijke bebouwing in spuitzone Joliceterrein
9-aug PCG stelt vragen over mogelijke bebouwing in spuitzone Joliceterrein
juli       2008
30-jul WbD beantwoordt vragen over plannen voor nieuwbouw E&E Gasthuis
28-jul Lees de reactie van de PCG op de kadernota
26-jul PCG stelt vragen over plannen voor nieuwbouw E&E Gasthuis
19-jul PCG stelt vragen over procedure rond fitnessgelegenheid Hoogstraat
19-jul Lees de notitie van de PCG over de welstandscommissie
8-jul PCG pleit in motie voor weren van sportvoorziening uit ‘De Geer’. Motie aangenomen.
01/0 PCG pleit voor betrekken raad bij totstandkomen jaarrekening en begroting. Motie aangenomen.
juni     2008
20-jun WbD ziet niets in Wijks vervolg van initiatief van actiegroep ‘Vroeg op stap’
19-jun Poortje Groenestein waarschijnlijk na restauratie weer open
7-jun PCG pleit voor vervroeging sluitingstijden horeca
3-jun PCG pleit met motie voor circa 800 euro extra voor De Brug
mei     2008
30-mei WbD beantwoordt vraag PCG over subsidie Open Jeugdwerk De Brug
13-mei PCG vraagt om interpellatiedebat over grondaankopen Langbroek
3-mei PCG pleit voor subsidie Open Jeugdwerk De Brug
2-mei PCG pleit voor behoud volkstuinen Prins Hendrikweg
april    2008
25-apr PCG stelt vragen over ‘opbrengst’ De Kamp
22-apr PCG pleit voor brede discussie over dorpsvisie Langbroek
22-apr PCG dient amendement in op Nota Visie rivierfront Wijk bij Duurstede
16-apr WbD beantwoordt vragen over dorpsvisie Langbroek
12-apr Vrees PCG lijkt waarheid te worden: Opbrengst ‘De Kamp’ staat op losse schroeven
10-apr PCG geeft voorzet voor oprichting jeugdgemeenteraad. Lees de notitie.
9-apr WbD beantwoordt dertien vragen PCG over veiligheid in de gemeente
1-apr PCG stelt voor om bij voorjaarsnota 2008 extra budget vrij te maken voor project
 Langbroek Noord
maart 2008
17-mrt Stedenbouwkundig bureau Imoss geeft presentatie over dorpsplein Langbroek
11-mrt Gemeente presenteert dorpsvisie Langbroek, de PCG heeft nog een aantal bedenkingen
t.o.v. deze visie. Pijnpunten zijn de visie op bedrijvigheid, recreatie en toerisme en de
locaties voor woningbouw.
8-mrt PCG stelt opnieuw vragen over uitreiken gratis spaarlampen
februari 2008
28-feb College beantwoordt vragen over onderhoudswerkzaamheden server op zondag
16-feb PCG stelt vragen onderhoudswerkzaamheden server op zondag
11-feb PCG stelt vragen over communicatie rond planvorming ‘De Kamp’
8-feb WbD beantwoordt vragen over onderhandelingen grondaankoop Langbroek
6-feb College ziet toegevoegde waarde van een project “vermindering regeldruk”
1-feb PCG stelt vragen over onderhandelingen grondaankoop Langbroek
januari 2008
25-jan WbD beantwoordt vragen over plannen voor golfbaan bij Sandenburg
25-jan WbD beantwoordt vragen over achterstand in behandeling vrijstellingsverzoeken
19-jan Gemeenteraad juicht initiatief PCG om “Steunfonds lokale hulpacties” op te richten toe
19-jan PCG pleit voor opstarten project “vermindering regeldruk”
10-jan WbD beantwoordt vragen over weigering Sanderburg om Groenesteinsesteeg open te
 stellen
5-jan PCG stelt vragen over uitblijven notitie starters op de woningmarkt
december 2007
29-dec Landgoed Sanderburg weigert Groenesteinsesteeg open te stellen. PCG stelt opnieuw
 vragen.
15-dec PCG stelt vragen over achterstand in behandelen vrijstellingsverzoeken
15-dec PCG stelt vragen over plannen voor golfbaan bij Sanderburg
10-dec Poort Groenestein moet weer open voor publiek
8-dec PCG geeft voorzet voor opstellen notitie steunbetuiging aan rampgebieden
november 2007
26-nov WbD beantwoordt vragen PCG/CDA over brandweerkazerne Cothen/Langbroek
26-nov Laatste luiernieuws: Bedrijf stopt met recycling luiers. Idee PCG van de baan
14-nov Extra budget voor thema ‘normen en waarden’.
14-nov Aanvullen budget voor veiligheid met overschot uit 2007.
14-nov Tarief voor de afvalstoffenheffing 2008 eenmalig te verlagen met 10 euro.
3-nov Wethouder zal raad om advies vragen bij procedure rond Viela Kresj, naar aanleiding van
motie PCG.
oktober 2007
9-okt WbD beantwoordt vragen PCG over geluidsoverlast
september 2007
29-sep PCG stelt vragen over geluidsoverlast
10-sep WbD beantwoordt vervolgvragen PCG over Viela Kresj
1-sep PCG stelt vragen over afhaken van Sport&Health club Energy van Reviusproject
augustus 2007
17-aug PCG stelt vragen over verkoop grond naast sportveld Langbroek
13-aug PCG stelt vervolgvragen over verhuisplannen Spar Langbroek
7-aug WbD beantwoordt vragen sluiten poortgebouw Groenesteijn
7-aug WbD beantwoordt vragen over verhuisplannen Spar
1-aug WbD beantwoordt vragen over verhuisplannen dagarrangementen ‘Viela Kresj’
1-aug PCG steunt Spar-eigenaar in verhuisplannen naar CBC-gebouw
juli      2007
30-jul PCG dient motie in over alcoholmisbruik onder jongeren
28-jul PCG stelt vragen over afsluiten poortgebouw Groenesteijn
18-jul WbD beantwoordt vragen schoolzwemmen
18-jul PCG stelt vragen over dagarrangementen ‘Viela Kresj’
11-jul PCG stelt vragen en dient motie in over schoolzwemmen
juni     2007
20-jun Gemeenteraad steunt motie PCG/CDA over harmonisatie subsidies
19-jun PCG biedt burgemeester ‘Manifest voor goed burgerschap’ aan
15-jun WbD beantwoordt vragen PCG over brandweerkazerne
2-jun PCG dringt aan op snel onderzoek naar kostenoverschrijding brandweerkazerne
mei     2007
25-mei PCG stelt vragen over huisartsenpost Utrechtse Heuvelrug
14-mei PCG reageert op motie SP inzake gewetensbezwaarde trouwambtenaar
5-mei PCG wil onderzoek naar mogelijkheden starterslening
5-mei PCG pleit voor instellen werkgroep voor begroting 2008
april    2007
21-apr PCG wil taaldokter voor ambtelijke Jip-en-Janneke-taal
13-apr WbD beantwoordt vragen PCG over kerntakendiscussie
11-apr WbD neemt motie over budget vandalismebestrijding aan
maart 2007
31-mrt Luiernieuws…
30-mrt PCG stelt vragen over financiële situatie Wijk bij Duurstede
17-mrt PCG en CDA pleiten voor pas op de plaats Reviusproject
17-mrt PCG en CDA geven college opdracht extra kosten brandweerkazerne te onderzoeken
5-mrt PCG geeft inzicht in ‘zorgelijke’ financiële situatie WbD