December 2012

[prettyfilelink newwindow=”true”  size=”” src=”https://www.pcgwijkbijduurstede.nl/wp-content/uploads/2013/12/28-12-2012-Schriftelijke_vragen_PCG_inzake_Lekdijk.pdf” type=”pdf”]28-12-2012 Schriftelijke_vragen_PCG_inzake_Lekdijk[/prettyfilelink]

November 2012

[prettyfilelink newwindow=”true” size=”” src=”https://www.pcgwijkbijduurstede.nl/wp-content/uploads/2013/12/29-11-2012-Antwoorden-schriftelijke-vragen-PCG-onderhoudssituatie-bermen.pdf” type=”pdf”]29-11-2012 Antwoorden schriftelijke vragen PCG onderhoudssituatie bermen[/prettyfilelink]

Oktober 2012

September 2012 

Augustus 2012

[prettyfilelink newwindow=”true” size=”” src=”https://www.pcgwijkbijduurstede.nl/wp-content/uploads/2013/12/15-08-2013-Ambulancezorg-aanrijtijden-ambulances-vaak-onder-de-norm.pdf” type=”pdf”]15-08-2013 Ambulancezorg, aanrijtijden ambulances vaak onder de norm[/prettyfilelink]

Juli 2012

[prettyfilelink newwindow=”true” size=”” src=”https://www.pcgwijkbijduurstede.nl/wp-content/uploads/2013/12/28-07-2012-Ideeënbus-voor-ambtenaren-en-burgers.pdf” type=”pdf”]28-07-2012 Ideeënbus voor ambtenaren en burgers[/prettyfilelink]

[prettyfilelink newwindow=”true” size=”” src=”https://www.pcgwijkbijduurstede.nl/wp-content/uploads/2013/12/21-07-2013-Ambulancezorg-aanrijtijden-ambulances-vaak-onder-de-norm.pdf” type=”pdf”]21-07-2013 Ambulancezorg, aanrijtijden ambulances vaak onder de norm[/prettyfilelink]

[prettyfilelink newwindow=”true” size=”” src=”https://www.pcgwijkbijduurstede.nl/wp-content/uploads/2013/12/03-07-2012-Jaarrekening-2011-gevoerde-beleid.pdf” type=”pdf”]03-07-2012 Jaarrekening 2011, gevoerde beleid[/prettyfilelink]

Juni 2012

[prettyfilelink newwindow=”true” size=”” src=”https://www.pcgwijkbijduurstede.nl/wp-content/uploads/2013/12/30-06-2012-Informatieavond-verkeersmaatregelen-Cothen.pdf” type=”pdf”]30-06-2012 Informatieavond verkeersmaatregelen Cothen[/prettyfilelink]

[prettyfilelink newwindow=”true” size=”” src=”https://www.pcgwijkbijduurstede.nl/wp-content/uploads/2013/12/19-06-2012-Geen-windmolenpark-in-Wijk-bij-Duurstede.pdf” type=”pdf”]19-06-2012 Geen windmolenpark in Wijk bij Duurstede[/prettyfilelink]

[prettyfilelink newwindow=”true” size=”” src=”https://www.pcgwijkbijduurstede.nl/wp-content/uploads/2013/12/15-06-2012-Convenant-Energiedranken.pdf” type=”pdf”]15-06-2012 Convenant Energiedranken[/prettyfilelink]

Mei 2012

[prettyfilelink newwindow=”true” size=”” src=”https://www.pcgwijkbijduurstede.nl/wp-content/uploads/2013/12/29-05-2012-Verminderen-regeldruk-en-administratieve-lasten.pdf” type=”pdf”]29-05-2012 Verminderen regeldruk en administratieve lasten[/prettyfilelink]

[prettyfilelink newwindow=”true” size=”” src=”https://www.pcgwijkbijduurstede.nl/wp-content/uploads/2013/12/19-05-2012-Gemeenten-klem-tussen-CAO-en-bezuinigingen.pdf” type=”pdf”]19-05-2012 Gemeenten klem tussen CAO en bezuinigingen[/prettyfilelink]

[prettyfilelink newwindow=”true” size=”” src=”https://www.pcgwijkbijduurstede.nl/wp-content/uploads/2013/12/19-05-2012-Bezwaarschriften-WOZ-waarden.pdf” type=”pdf”]19-05-2012 Bezwaarschriften WOZ-waarden[/prettyfilelink]

[prettyfilelink newwindow=”true” size=”” src=”https://www.pcgwijkbijduurstede.nl/wp-content/uploads/2013/12/08-05-2012-voorbespreking-leerlingenvervoer.pdf” type=”pdf”]08-05-2012 voorbespreking leerlingenvervoer[/prettyfilelink]

[prettyfilelink newwindow=”true” size=”” src=”https://www.pcgwijkbijduurstede.nl/wp-content/uploads/2013/12/08-05-2012-voorbespreking-leerlingenvervoer.pdf” type=”pdf”]08-05-2012 voorbespreking leerlingenvervoer[/prettyfilelink]

[prettyfilelink newwindow=”true” size=”” src=”https://www.pcgwijkbijduurstede.nl/wp-content/uploads/2013/12/08-05-2012-Afschaffen-bedrijfsfitness.pdf” type=”pdf”]08-05-2012 Afschaffen bedrijfsfitness[/prettyfilelink]

[prettyfilelink newwindow=”true” size=”” src=”https://www.pcgwijkbijduurstede.nl/wp-content/uploads/2013/12/08-05-2012-Adviesraad-leerlingenvervoer-onvoldoende-betrokken-bij-aanbesteding.pdf” type=”pdf”]08-05-2012 Adviesraad leerlingenvervoer onvoldoende betrokken bij aanbesteding[/prettyfilelink]

April 2012

[prettyfilelink newwindow=”true” size=”” src=”https://www.pcgwijkbijduurstede.nl/wp-content/uploads/2013/12/20-04-2012-Bedelverbod-en-straatmuziek.pdf” type=”pdf”]20-04-2012 Bedelverbod en straatmuziek[/prettyfilelink]

[prettyfilelink newwindow=”true” size=”” src=”https://www.pcgwijkbijduurstede.nl/wp-content/uploads/2013/12/13-04-2012-Adviesraad-leerlingenvervoer.pdf” type=”pdf”]13-04-2012 Adviesraad leerlingenvervoer[/prettyfilelink]

[prettyfilelink newwindow=”true” size=”” src=”https://www.pcgwijkbijduurstede.nl/wp-content/uploads/2013/12/bijlage_13-04-2012-Voorbeeldberekening-maart-2012-t.o.v.-Europese-aanbesteding.pdf” type=”pdf”]bijlage_13-04-2012 Voorbeeldberekening maart 2012 t.o.v. Europese aanbesteding[/prettyfilelink]

Maart 2012

[prettyfilelink newwindow=”true” size=”” src=”https://www.pcgwijkbijduurstede.nl/wp-content/uploads/2013/12/30-03-2012-adviesraad-leerlingenvervoer.pdf” type=”pdf”]30-03-2012 adviesraad leerlingenvervoer[/prettyfilelink]

[prettyfilelink newwindow=”true” size=”” src=”https://www.pcgwijkbijduurstede.nl/wp-content/uploads/2013/12/23-03-2012-VNG-jubileumfeest.pdf” type=”pdf”]23-03-2012 VNG-jubileumfeest[/prettyfilelink]

[prettyfilelink newwindow=”true” size=”” src=”https://www.pcgwijkbijduurstede.nl/wp-content/uploads/2013/12/20-03-2012-Motie-intensieve-inspectie-buitengebied.pdf” type=”pdf”]20-03-2012 Motie intensieve inspectie buitengebied[/prettyfilelink]

[prettyfilelink newwindow=”true” size=”” src=”https://www.pcgwijkbijduurstede.nl/wp-content/uploads/2013/12/20-03-2012-consequent-en-geloofwaardig-handhavingsbeleid.pdf” type=”pdf”]20-03-2012 consequent en geloofwaardig handhavingsbeleid[/prettyfilelink]

[prettyfilelink newwindow=”true” size=”” src=”https://www.pcgwijkbijduurstede.nl/wp-content/uploads/2013/12/17-03-2012-Gesprek-provincie-inzicht-financiële-ontwikkelingen.pdf” type=”pdf”]17-03-2012 Gesprek provincie, inzicht financiële ontwikkelingen[/prettyfilelink]

[prettyfilelink newwindow=”true” size=”” src=”https://www.pcgwijkbijduurstede.nl/wp-content/uploads/2013/12/10-03-2012-Bedelverbod-en-straatmuziek.pdf” type=”pdf”]10-03-2012 Bedelverbod en straatmuziek[/prettyfilelink]

[prettyfilelink newwindow=”true” size=”” src=”https://www.pcgwijkbijduurstede.nl/wp-content/uploads/2013/12/02-03-2012-Uitvoering-aangenomen-motie-doorbreken-impasse-handhavingstrajecten.pdf” type=”pdf”]02-03-2012 Uitvoering aangenomen motie doorbreken impasse handhavingstrajecten[/prettyfilelink]

[prettyfilelink newwindow=”true” size=”” src=”https://www.pcgwijkbijduurstede.nl/wp-content/uploads/2013/12/02-03-2012-Energiebesparing-laaghangend-fruit.pdf” type=”pdf”]02-03-2012 Energiebesparing, ‘laaghangend fruit'[/prettyfilelink]

Februari 2012

[prettyfilelink newwindow=”true” size=”” src=”https://www.pcgwijkbijduurstede.nl/wp-content/uploads/2013/12/28-02-2012-Motie-Wijkse-stresstest.pdf” type=”pdf”]28-02-2012 Motie Wijkse stresstest[/prettyfilelink]

[prettyfilelink newwindow=”true” size=”” src=”https://www.pcgwijkbijduurstede.nl/wp-content/uploads/2013/12/22-02-2012-Agenderingsverzoek-Alcohol-gebruik-onder-jongeren.pdf” type=”pdf”]22-02-2012 Agenderingsverzoek Alcohol gebruik onder jongeren[/prettyfilelink]

[prettyfilelink newwindow=”true” size=”” src=”https://www.pcgwijkbijduurstede.nl/wp-content/uploads/2013/12/17-02-2012-Rol-sociale-werkplaats-m.b.t.-beheer-en-onderhoud-EHS-gebieden.pdf” type=”pdf”]17-02-2012 Rol sociale werkplaats m.b.t. beheer en onderhoud EHS-gebieden[/prettyfilelink]

[prettyfilelink newwindow=”true” size=”” src=”https://www.pcgwijkbijduurstede.nl/wp-content/uploads/2013/12/17-02-2012-Energiebesparing-’laaghangend-fruit’.pdf” type=”pdf”]17-02-2012 Energiebesparing, ’laaghangend fruit’[/prettyfilelink]

[prettyfilelink newwindow=”true” size=”” src=”https://www.pcgwijkbijduurstede.nl/wp-content/uploads/2013/12/10-02-2012-Verminderen-alcoholgebruik-onder-jongeren.pdf” type=”pdf”]10-02-2012 Verminderen alcoholgebruik onder jongeren[/prettyfilelink]

[prettyfilelink newwindow=”true” size=”” src=”https://www.pcgwijkbijduurstede.nl/wp-content/uploads/2013/12/10-02-2012-Standplaatsenbeleid-Marktkramen.pdf” type=”pdf”]10-02-2012 Standplaatsenbeleid Marktkramen[/prettyfilelink]

[prettyfilelink newwindow=”true” size=”” src=”https://www.pcgwijkbijduurstede.nl/wp-content/uploads/2013/12/04-02-2012-Uitvoering-aangenomen-motie-doorbreken-impasse-handhavingstrajecten.pdf” type=”pdf”]04-02-2012 Uitvoering aangenomen motie doorbreken impasse handhavingstrajecten[/prettyfilelink]

[prettyfilelink newwindow=”true” size=”” src=”https://www.pcgwijkbijduurstede.nl/wp-content/uploads/2013/12/04-02-2012-Rol-sociale-werkplaats-m.b.t.-beheer-en-onderhoud-EHS-gebieden.pdf” type=”pdf”]04-02-2012 Rol sociale werkplaats m.b.t. beheer en onderhoud EHS-gebieden[/prettyfilelink]

Januari 2012

[prettyfilelink newwindow=”true” size=”” src=”https://www.pcgwijkbijduurstede.nl/wp-content/uploads/2013/12/21-01-2012-Verminderen-alcoholgebruik-onder-jongeren-Vechten-tegen-de-bierkaai.pdf” type=”pdf”]21-01-2012 Verminderen alcoholgebruik onder jongeren, Vechten tegen de bierkaai[/prettyfilelink]

[prettyfilelink newwindow=”true” size=”” src=”https://www.pcgwijkbijduurstede.nl/wp-content/uploads/2013/12/17-01-2012-Standplaatsenbeleid-marktkramen.pdf” type=”pdf”]17-01-2012 Standplaatsenbeleid marktkramen[/prettyfilelink]

[prettyfilelink newwindow=”true” size=”” src=”https://www.pcgwijkbijduurstede.nl/wp-content/uploads/2013/12/13-01-2012-Einde-van-welstandscommissie.pdf” type=”pdf”]13-01-2012 Einde van welstandscommissie[/prettyfilelink]

[prettyfilelink newwindow=”true” size=”” src=”https://www.pcgwijkbijduurstede.nl/wp-content/uploads/2013/12/11-01-2012-Openbaar-online-subsidieregister.pdf” type=”pdf”]11-01-2012 Openbaar online subsidieregister[/prettyfilelink]